PL 19 §. Miten julkinen valta turvaa ja edistää väestön terveyttä? Väestönsuojat mitoitettava ”jokaiselle” Jyväskylässäkin?

Huomenna 16.4.2024 aloittaa Jyväskylässä uusi 32-jäseninen asukaspaneeli.

Suosittaako Jyväskylän uusi asukaspaneeli Tourujoen kunnostamista 9 milj. eurolla; vai suosittaako Jyväskylän asukaspaneeli ehkä tuolla samalla 9 milj. euron satsauksella rakennettavaksi ihan jokaiselle jyväskyläläiselle mitoitettu väestönsuojapaikka?

Perustuslaki

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Lähde

9.6.2020 | Oikeustieteet, UEF Law School

Perustuslain 19 §:n oikeus riittäviin terveyspalveluihin – ja milloin palveluja on riittävästi? (Eeva Nykänen ja Tiina Laatikainen)

Miten terveyspalvelujen riittävyyttä voidaan arvioida?

Perustuslaki ja muu lainsäädäntö määrittelevät näin erilaisia oikeudellisia vaatimuksia, joita terveyspalvelujen tulee täyttää. Lainsäädäntö ja lainsäädäntöä tulkitseva ja systematisoiva oikeustiede ja muut oikeudelliset käytännöt eivät kuitenkaan tarjoa välineitä sen konkretisoimiseksi, mitä nämä oikeudelliset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa. Toisin sanoen, vaatimukset ovat oikeudellisia, ja palvelujen järjestäjän, jota ne velvoittavat, voidaan katsoa rikkoneen laissa säädettyjä velvollisuuksiaan, jos se ei kykene niitä noudattamaan, mutta oikeustiede ei kykene yksin tarjoamaan kriteerejä vaatimusten noudattamisen arvioimiselle. Tässä tarvitaan muiden tieteenalojen tuottamaa tietoa. – (tekstin tummennus oma)

Lähde

Ks. alla

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vastine D/1207/10.03.02.01/2023
Kaupunkirakennepalvelut 26.1.2024

Vastine kuntalaisaloitteeseen

Yleinen väestönsuoja Jyväskylään

Aloite on luotu Kuntalaisaloite.fi -palveluun 7.3.2022, jolloin aloite on myös julkaistu. Kuntalaisaloite on saapunut palvelusta vastattavaksi 21.3.2023.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloitteessa Yleinen väestönsuoja Jyväskylään esitetään kaikille Jyväskylän asukkaille tarkoitetun yleisen väestönsuojan rakentamista Jyväskylään. Vertauksena aloitteessa on mainittu Tampere, jossa on väestönsuoja kaikille kaupungin asukkaille ja paikkoja on enemmänkin. Aloitteen tekijä toteaa, että Jyväskylä ei ole panostanut asukkaidensa turvallisuuteen. Näinä vaikeina aikoina on aloitettava varustautuminen ja alettava suunnitella väestönsuojelua erilaisten uhkien varalta.

Aloitteessa todetaan lisäksi, että muissa isoissa kaupungeissa järjestetään myös koulutustilaisuuksia asukkaille kotivaraan varautumisessa.

Aloitteen liitteenä on osallistujaluettelo, jossa on 56 nimeä. – –  (tekstin tummennukset omia)

Lainsäädäntö ja taustatietoa (alla olevassa lähdelinkissä)

Lähde

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu