PL 2,3 § ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

 

Jäitä hattuun!

Nyt kun Suomi on lakkokaaoksessa, niin tulee palauttaa kaikkien osapuolten mieliin se tosiasia, että perustuslain 2,3 §.n mukaan ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

A) Onko meillä jossakin laissa sanottu

1) miten määritellään ”julkisen vallan käyttö”

2) miten määritellään ”julkinen toiminta”

Edellisen perustuslain 2,3 §:n lisäksi perustuslain 124 §:n mukaan ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

B) Onko meillä jossakin laissa sanottu

1) miten määritellään ”julkinen hallintotehtävä”

2) miten määritellään ”viranomainen”

3) miten määritellään ”lain nojalla”

4) miten määritellään ”tehtävän takoituksenmukainen hoitaminen”

5) miten määritellään ”hyvän hallinnon vaatimukset”

6) miten määritellään ”julkisen vallan käyttö”

7) miten määritellään ”merkittävän julkisen vallan käyttö”

Vasta sen jälkeen kun nämä edellä olevat A ja B kohtien määrittelyt löytyvät ”tarkoin” laista tai ne on aidossa oikeustapauksessa tuomioistuimesta annettavalla päätöksellä ”koeponnistettu” ja määritelty, pääsemme eteenpäin tässä Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta tärkeässä lakkokaaoksen ratkaisemisessa voimassa olevien lakien mukaan, jossa merkittävää julkista valtaa voi antaa vain viranomaiselle.

Hallitus on nimenomaan nyt parhaillaan säätämässä lakiin yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden perusteista; mikä juridinen oikeus meillä on vastustaa PL 2,3 §:ää, jossa sanotaan nimenomaan tämä asia hyvin selvästi.

Hallitus käyttää nyt merkittävää julkista valtaa ”viranomaisena” – ja se käyttää nyt merkittävää julkista valtaa ja toteuttaa sitä voimassa olevan perustuslain 2,3 § turvin.

– – ”Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin tai muun viranomaisen toimivaltaan. Valtioneuvostolle kuuluu siis hallinnollinen yleistoimivalta. Jos ei tiedetä, minkä viranomaisen tulisi asiasta päättää, katsotaan asian kuuluvan valtioneuvoston päätettäväksi. Tällaiset asiat, joissa toimivalta päättää jostakin asiasta ei kuulu millekään taholle, ovat erittäin harvinaisia. Valtioneuvosto myös panee täytäntöön presidentin päätökset.” – –

Lähde

Valmiuslaki käyttöön?

Onko meidän julistettava maahamme poikkeustila ja otettava Valmiuslaki käyttöön, jotta toimivaltuudet ja tehtäväkuvat näissä asioissa ovat lakiin kirjoitetut?

Olisiko näin tehtävä myös Suomen itärajan turvallisuudenkin vuoksi – ja siksi ajaksi kun lainsäädäntömme saadaan päivitettyä maamme turvallisuustason edellyttämälle tasolle?

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu