Potilaan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden ja niitä koskevan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin (PL 2,3 §)

 

(Kuvituskuva: clip art)

”Julkisen terveydenhoidon vastuulla olevassa hoidoissani tapahtui virhe. Kuka valvoo etuani ja miten saan vietyä asiaani eteenpäin, jos minulle ei anneta mahdollisuutta itse hoitovirheestä kertoa ja potilasarkisto- ja osastohoitomerkinnät asiasta puuttuvat kokonaan?”

Ks. HE 246/2022. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Ks. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

13 § Riskeistä, hoidon haitallisista vaikutuksista ja epäillyistä vahingoista tehtävät merkinnät

Potilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät tiedossa olevasta potilaan lääkeaineallergiasta, materiaaliallergiasta, yliherkkyydestä sekä muista vastaavista hoidossa huomioon otettavista seikoista.

Työntekijälle työstä aiheutuvia terveysvaaroja koskevat tiedot tulee merkitä tai liittää häntä koskeviin työterveyshuollon potilasasiakirjoihin.

Potilaskertomukseen tulee merkitä tiedot todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta.

Epäillyistä potilas-, laite- ja lääkevahingoista tulee tehdä potilaskertomukseen yksityiskohtaiset merkinnät, joista käy ilmi kuvaus vahingosta, selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laite- ja lääkevahinkojen osalta kuvaus vahingon epäillystä syystä. Lääkkeiden ja laitteiden tunnistetiedot tulee merkitä yksilöidysti. Merkinnät tulee tehdä välittömästi sen jälkeen, kun vahinkoepäily on syntynyt.

Lähde (Säädöstä oikaistu. Helsingissä 24.1.2022)

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu