Potilas- ja lääkevahingoista valittavalla on oikeus saada alkuperäiset potilastiedot ja asiakirjat pyytämällään tavalla.

- Olen Gunnar-Kuntalaisaloite. Olen sairastunut kuntien kaavoitus- ja hallintoviranomaisten kovakouraisesta käsittelystä"...

Potilas- ja lääkevahingoista valittavalla muutoksenhakijalla on oikeus saada alkuperäiset potilastiedot ja asiakirjat pyytämällään tavalla.

KHO:2023:37 -vuosikirjapäätös (antopäivä 27.4.2023)

– – ”(24) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tässä tapauksessa muutoksenhakijalla on potilaslain mukainen erityinen tiedonsaantioikeus. Muutoksenhakija ei ole pyytänyt äitinsä potilasasiakirjoista lääkärin lausuntoa, vaan alkuperäisiä potilastietoja ja asiakirjoja. Toisin kuin hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus katsoo, että tietoja asiakirjoista ei voida tällaisessa tilanteessa luovuttaa pelkästään lausunnon muodossa, vaan tiedot on annettava muutoksenhakijalle julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla. Tietojen antaminen asiakirjoista ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tietojen antamisen ohella asianosaiselle voida samalla antaa viranomaisessa laadittu lausunto tietojen sisällön tai merkityksen selventämiseksi.” – –

Lähde

Onko po. tapauksessa annettavalla viranomaisen lausunnolla oikeudellisesti ja oikeudessa miten merkittävä painoarvo, jos alkuperäiset potilastiedot ja asiakirjat ovat ristiriidassa lausuntoon nähden?

Onko muutoksenhakijan velvollisuus kuljettaa saamiaan asiakirjoja ja ko. lausuntoa yhtenä kiinteänä ”nippuna”, jos hänelle annetut  – hänen pyytämässään muodossa annetut – potilastiedot ovat ristiriidassa viranomaisessa laadittuun lausuntoon nähden?

Luulenpa, että KHO:2023:37 -vuosikirjapäätös aiheuttaa aina vain enemmän pitkällisiä muutoksenhakuja näiden jo entuudestaan vaikeasti selvitettävien potilas- ja lääkevahinkojen lisäksi..

Ei hyvä 🙁    

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu