Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus yhdeksi rakentamisluvaksi 1-vaiheisessa rakentamislupamenettelyssä

Miten omistaja voi tietää hakea ARA:lta avustusta "hometalotutkimuksiin" tai remontteihin ennen kuin ko. tutkimukset on tehty?
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä rakennusvalvonnalle päävastuullinen toteuttaja tai kantaa vastuun itse.

Yksivaiheisessa rakentamislupamenettelyssä harkitaan samalla kertaa toteutuvatko sekä rakennuksen sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset.

Rakennushankkeen osapuolille asetetaan velvollisuus tehdä yhteistyötä rakentamisen laadun parantamiseksi ja edellytykset hankkeen laadukkaalle toteuttamiselle pitää olla kunnossa.

Rakentamisen laadun parantamiseksi tiukennetaan erityismenettelyn, ulkopuolisen tarkastuksen ja laadunvarmistusselvityksen käyttöä.

Uuden rakentamislain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lähde

Ks. myös Hallituksen esitys HE 139/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Koskeeko uusi rakentamislaki myös tuulimyllyrakentamista ja ”tuulimyllyraatojen” loppusijoittamista, maisemointia ja kierrätystä?

  • Uusien rakennusten on täytettävä vaatimukset pitkäikäisyydestä ja muunneltavuudesta. Rakennuksille myös määritellään tavoitteelliset tekniset käyttöiät. Rakentamislaki kannustaa pitämään rakennusmateriaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Uusista ja purettavista rakennuksista on rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa selvitettävä kaikki käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä.

Ks. US-blogi 5.9.2022

”Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä maassamme voi olla jo 10 000 tuulivoimalaa. Kuka hoitaa tuulimyllyjen perustukset pois maastosta?

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu