Rakennusperintölaki muuttuu. Huom. Malmin lentokenttä, Kankaan vanha paperitehdasalue ja Säynätsalon juuri lakkautettu vaneritehdas

 

Malmin kenttä
Malmin kenttä, Kankaan vanha paperitehdasalue, Säynätsalon vaneritehdas..

Ely-keskusten päätöksiä rakennusperinnön suojelemisesta ei jatkossa alisteta enää ympäristöministeriölle

Rakennusperinnön suojelua koskevaan lakiin tulee merkittäviä muutoksia ensi vuonna:

  • Ympäristöministeriö ei jatkossa enää vahvista rakennussuojelupäätöksiä
  • Ely-keskusten tekemät suojelupäätökset tulevat sellaisenaan voimaan, ellei niistä valiteta alueelliseen hallinto-oikeuteen
  • Ympäristöministeriössä vireillä olevat vahvistus- ja valitusasiat käsitellään loppuun ”vanhan” lain mukaan
  • Jatkossa rakennusperintölain mukaisia rakennussuojeluesityksiä voivat esittää rakennuksen omistaja, valtion viranomainen, maakunnan liitto, alueellinen tai valtakunnallinen vastuumuseo, rakennuksen sijaintikunta ja rekisteröity yhteisö, jonka ”tehtävänä on kulttuuriperinnön vaaliminen tai rakennetun ympäristön laatuun vaikuttaminen”: esim. kylä- tai kaupunginosayhdistys
  • Saamelaiskäräjät voi tehdä suojeluesityksen saamelaisesta rakennusperinnön suojelusta ja kolttien kyläkokous kolttasaamelaisen rakennusperinnön suojelemisesta
  • Rakennussuojeluesitysten käsittelyssä kuullaan jatkossa naapureita aiempaa laajemmin
  • Laajempi suojeluesityksenteko-oikeus ja kuuleminen koskevat uusia, vuodenvaihteen jälkeen vireille tulevia suojeluesityksiä

Lähde

Eduskunnan vastaus EV 185/2020 vp HE 182/2020 vp 

Lähde

Laki rakennusperinnön suojelemisesta

Faron yleispuitesopimus

Århusin sopimus

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu