Ramoninsillan uusiminen irroitettiin avovankilasta ja nyt Kankaansiltahanke irroitetaan 4.1.2019 LSSAVI:n Tourujokikunnostuskokonaisuudesta

Makkarasaari Makkaramutkassa Tourujoella Jyväskylän keskustassa

Kaikista Tourujokikunnostussuunnitelmista on Jyväskylän kaupunki maksanut konsult(e)ille jo miljoona euroa (Ksml 27.12.2020)

Mitä näkyvää jyväskyläläiset veronmaksajat ovat em. miljoonalla eurolla saaneet?

YVA-menettelyn mukainen vaikutusarviointi sekä ympäristöselostus eri kuulutuksineen ja kuulemisineen sekä useat vesilain mukaiset luvat ja hankkeiden yhteisvaikutusten arviot puuttuvat edelleen kaikista Tourujokivarren eri osahankkeista:

Ne puuttuvat Tourujoelle tuodusta avovankilahankkeesta, laittomasti avovankilakaavasta irroitetusta Ramoninsiltahankkeesta; kuten nyt myös koko Tourujokikunnostuskokonaisuudesta irroitetusta Kankaansillan hankkeestakin sekä kaikista eri kerrostalohankkeista Kankaan vanhan paperitehtaan ”pihamaalla”..

Yleensä YVA-arvioinnit konsulttitoimistojen tekemänä tällaisissa jokien padonpurku- ja kunnostushankkeissa ovat laskettavissa kymmenissä tuhansissa euroissa – ei miljoonaan yltäen (!)..

Jos ympäristöministeriö on antanut suunnitteluun vuonna 2016 Kärkihankerahaa, niin voidaanko sillä kunnostussuunnittelua kilpailuttamatta ostaa Tourujokikunnostuksen konsulttipalvelut pääasiassa yhdeltä isolta konsulttifirmalta?.. Tuetaanko tässä kohtaa enemmänkin konsultteja kuin Jyväskylän kaupunkia?

Ks. TOURUJOKI II 14:064

Ks. erityisesti Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry:n muistutus (lyhennetty) ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana (21.2.–23.3.2018):

Maakuntakaava ei ole lainvoimainen, toisin kuin Keski-Suomen maakuntahallitus on todennut, koska Tourulan, Kankaan ja Torujokivarren kohdalta on tehty valitus. Keski-Suomen maakuntakaava ei perustu kaavan merkittävien vaikutusten arviointeihin, Natura-arviointeihin, eikä siinä ole otettu huomioon ympäristöministeriön maakuntakaavavalmistelussa olevia korjausvaatimuksia. Tourujoki II -asemakaavamuutosalue on Kankaan tärkein rakentamattomana säilytettävä alue. Kaavaselostuksen mukaan alueelle ei tule uudisrakentamista, joten sitä koskevat merkinnät, joissa rakentaminen mahdollistetaan kartalla ko[h]dassa Muuntamon ja Valkoisen talon alueet, on poistettava.

Useita arvokkaita kulttuurihistoriallisia suojelukohteita sisältävä kaavamuutosalue rajautuu rauhoitettuun luonnonsuojelualueeseen, jonka arvoa on huomattavalta osalta jo tuhottu vastarannan rakentamisella. – – (jatkuu yllä olevassa otsikkolinkissä, Tourujoki II 14:064)

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu