Rekisterinpitäjä, sinun on itse arvioitava tasapainotestillä, voitko käyttää oikeutettua etua henkilötietojen käsittelyn perusteena

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Alla oleva teksti on koostettu Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:

Jos olet rekisterinpitäjä, sinun on itse huolellisesti arvioitava tasapainotestillä, voitko käyttää oikeutettua etua perusteena henkilötietojen käsittelylle.

Käy läpi testin kaikki kuusi vaihetta.

Mitä arkaluonteisempia tiedot ovat (esim. erityiset henkilötietoryhmät tai salassa pidettävät henkilötiedot), sitä enemmän käsittelystä voi olla seurauksia rekisteröidylle. Mitä kielteisempiä ja epävarmempia käsittelyn seuraukset olisivat, sitä epätodennäköisempää on, että käsittelyä pidetään oikeutettuna. Esimerkiksi harmittomien yksittäisten tietojen käsittely suuressa mittakaavassa ja yhdistellen saattaa johtaa siihen, että rekisteröidystä paljastuu yksilöllisempiä ja arkaluonteisempia tietoja.

Käsittely ei saa olla rekisteröidyn näkökulmasta ennakoimatonta ja odottamatonta. Mitä rajoittavammassa asiayhteydessä tiedot on kerätty, sitä enemmän rajoituksia niiden käsittelylle yleensä on.

  • Osaisiko rekisteröity odottaa, että hänen tietojaan käytetään tällä tavalla?
  • Onko todennäköistä, että rekisteröity vastustaisi tietojensa käsittelyä tai ainakin pitäisi sitä kyseenalaisena?
  • Missä asemassa rekisterinpitäjä ja rekisteröity ovat?
  • Oletko aikeissa käsitellä lasten henkilötietoja?
  • Onko rekisteröity jollakin muulla tavalla haavoittuvassa asemassa?

Kiinnitä huomiota siihen, mikä on rekisterinpitäjän suhde rekisteröityyn. Onko edustamasi rekisterinpitäjä yksittäinen henkilö, pieni organisaatio, suuri yritys vai viranomainen? Esimerkiksi suuri monikansallinen yritys voi valta-asemansa avulla pyrkiä perustelemaan joitakin käsittelytoimia sellaisilla eduilla, jotka todellisuudessa eivät ole oikeutettuja.

Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä

Kun henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeudesta on kerrottava rekisteröidylle viimeistään silloin, kun häneen ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Tieto täytyy esittää selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään. Tietoyhteiskunnan palveluissa täytyy olla tekninen ratkaisu, jonka avulla rekisteröity voi automaattisesti käyttää vastustamisoikeuttaan.

Jos rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä, käsittelyn tarve täytyy arvioida uudelleen. Lähtökohtaisesti et tällöin enää saa käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos

  • voit osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet (esim. yleistä etua koskeva tehtävä, joka edellyttää tieteellistä ja historiallista tutkimusta ja tilastointia) tai
  • käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suoramarkkinointiin henkilötietoja ei saa enää vastustamisen jälkeen käsitellä.

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu