Riippumattomuus ei ole tuomioistuimia ja tuomareita varten. Lakia soveltaessa ei tarvitse huomioida vallanpitäjien miellyttämistä.

(Kuva: clip art)

14.10.2022

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: riippumattomuus on tuomioistuinten uskottavuuden edellytys, mutta ei yksinään riittävä

  • – – ”En näe muuta tietä kuin päätösten perustelujen kehittämisen rakenteellisesti ja kielellisesti sekä argumentaatioltaan selkeiksi ja vakuuttaviksi. Samoin oikeudenkäyntien kustannusten tulee olla kohtuullisia, ja prosesseja tulee voida nopeuttaa, kuitenkaan tinkimättä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja asian riittävän selvittämisen periaatteista.” – –

Lähde

Ks. Tuomioistuimien riippumattomuus ja uskottavuus – tervehdyspuheenvuoro XXII Tuomaripäivässä Helsingissä 14.10.2022.

Pre­si­dent­ti Kari Kuusi­nie­men puhe, kor­kein hal­lin­to-oi­keus.

Presidentti Tatu Leppäsen tervehdyspuheenvuoro XXII Tuomaripäivässä Helsingissä 14.10.2022.

  • – – ”Lienee kuitenkin myös niin päin, että kun tuomioistuinten toiminta on ollut uskottavaa, tuomioistuinten rooli yhteiskunnassa on voinut kasvaa ja lainsäätäjä on voinut jättää entistä enemmän asioita riippumattomissa tuomioistuimissa ratkaistaviksi. Ajankohtaisena esimerkkinä tästä voi mainita aiheellisen keskustelun ilmeisyyskynnyksen poistamisesta perustuslain 106 §:stä.” – –
106 §
Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu