”ristiriidassa”; ”selvästi ristiriidassa”; ”selkeästi ristiriidassa”; ”merkittävää ristiriitaa”; ”ilmeisessä ristiriidassa”

Ks. Rajalain asiantuntijalausunnot perustuslakivaliokunnalle – otteita (07.07.2024):

Alla muutama nosto ko. asiantuntijalausunnoista:

Professori Sakari Melander:

“Esityksen sisältämä lakiehdotus muodostuu edellä esitetyn perusteella rajavartijamiehen mahdollisen virkavastuun kannalta erityisen ongelmalliseksi. Yhtäältä rajavartiomies on velvollinen noudattamaan eduskunnan mahdollisesti säätämää perus- ja ihmisoikeusnormien kanssa ristiriidassa olevaa poikkeuslakia. Toisaalta rajavartiomies on velvollinen noudattamaan perustuslain 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua palauttamiskieltoa sekä noudattamaan esimerkiksi sitä koskevaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Vastaavasti rajavartiomies on velvollinen antamaan etusijan EU-oikeudelle tilanteessa, jossa unionioikeus on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa. Joka tapauksessa kansallista lainsäädäntöä on tulkittava EU-oikeuden asiaan liittyvien säädösten sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti… Ehdotetulla sääntelyllä olisi näin nähdäkseni selkeää rajavartiomiehen oikeusturvaa heikentävää merkitystä (ks. myös PeVL 81/2022 vp, 30 kohta ja PeVL 4/2021 vp, 13 kohta). Lisäksi on huomattava, että rajavartiomiehen olisi lakiehdotuksen mahdollisen säätämisen jälkeen vaikea ennakoida, mikä on se virkatoiminnassa noudatettava säännös tai määräys, jota hänen olisi yksittäistapauksessa virkavastuulla noudatettava.(tekstin tummennus oma)

Professori Tuomas Ojanen (PeVL 29/2024 vp):

”Nähdäkseni on selvää, että lakiehdotus on mietintöluonnoksen mukaisesti muutettunakin edelleen niin ilmeisessä ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan 18, 19 ja 47 artiklan sekä EU-lainsäädännön (erityisesti menettelydirektiivi) kanssa, ettei ehdotettua lakia voida soveltaa EU-oikeuden ensisijaisuuden takia viranomaisissa ja tuomioistuimissa. Viittaan tässä yhteydessä tarkemmin siihen, mitä olen jo todennut EU:n perusoikeuskirjasta ja yleensä EU-oikeudesta sekä perustuslakivaliokunnalle että hallintovaliokunnalle antamissani lausunnoissa 11.6.” (tekstin tummennus ja linkin lisäys oma)

Lähde

Kuka kertoisi  s e l k o s u o m e l l a , mitä muutoksenhakijalle ja hänen ajamalleen muutoksenhaulle ja/tai oikaisuvaatimukselle tapahtuu silloin, kun hän tuo oman asiansa tuomioistuimeen ja vetoaa oman asiansa yhteydessä, että eduskunnan hyväksymää Kännytyslakia ei voida soveltaa Suomen viranomaisissa ja tuomioistuimissa (huom. PL 2,3 §; PL 106 §, 107 § ja 108 §)?

Miten sitten menetellään?

Eihän muutoksenhakuasia voi jäädä ”sillensäkään”..? (Suomen perustuslaki 2,3 §; PL 6 §, 21 §, PL 22 §; EU:n perusoikeuskirja ja kv-perus- ja ihmisoikeudet)

EDIT: Lisäys klo 23.45

Tässä alla aikaisemmin salattuna ollut ja nyt tänään 8.7.2024 klo 20.06 julkaistu:

Valiokunnan mietintö

HaVM 15/2024 vp HE 53/2024 vp

Hallintovaliokunta

”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi”

Lähde

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu