Sanna Tenkulalle ja kaikille muille puuttuvien lupien ja puuttuvien muutoksenhakumahdollisuuksien kanssa kamppaileville

 

Suomi on rikkonut ja rikkoo mm. YVA-/SEA- ja Ympäristötietodirektiivejä ja EU itse rikkoo Århusin yleissopimusta.

Mistä apu eu-maiden kansalaisille, joita ei kuulla tai joita ei kuulla Århusin sopimuksen velvoittamana ’hankkeiden varhaisessa vaiheessa’?

Kuka jakaa nyt oikeutta eu-kansalaisille näissä pahoin pitkittyneissä muutoksenhaku- ja kantelutilanteissa, joissa eu-jäsenmaa itse – ja lisäksi EU itsekin – on tullut esteelliseksi rikkomalla näitä kaikkia osapuolia sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia?

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Maija Seppälä vastasi minulle 21.3.2022 näin (ks. alla), kun olen viestitellyt hänen kanssaan mm. Jyväskylän Tourujokikunnostukseen, Haukanniemen esteettömään luontopolkuun jne. puuttuvia YVA- ja SOVA-arviointia koskeviin kokonaisuuksiin kohdistuvia kantelu- ym. muutoksenhakuasioita.

”Hei,

kiitos viestistänne.

Ympäristöministeriössä voidaan tutkia hallintokanteluasiana, onko ympäristöministeriön hallinnonalan viranomainen toiminut yksittäistapauksessa lain ja hyvän hallinnon mukaisesti. Kanteluasiassa ei sen sijaan tutkita kansallisen lain EU-lainsäädännön mukaisuutta taikka tietyn lain valvontaa yleisesti.

Lisätietoja ympäristöhallintoa koskevista kanteluista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta:

https://ym.fi/ymparistohallinto/kantelut

Ystävällisin terveisin
Maija Seppälä”

Sähköpostiosoite Maija A. Seppälälle on:

maija.a.seppala@gov.fi

Tärkeää huomata, että edellä olevan lisäksi oikeuskanslerin virastosta on myös minulle annettu diaroitu kanteluvastaus tänä vuonna, että OKV ei anna oikeudellista neuvontaa näissä asioissa ja he eivät käsittele yksityishenkilöltä tulleita EU-direktiivien rikkomista koskevia asioita..

Kenen toimivaltuuksiin kuuluvat nämä EU-direktiivien ja Århusin sopimuksen rikkomiset Suomessa? 

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu