Selvitys metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavan metsälain 10 §:n toimimattomuudesta valmistui

MOT: Meillä ei ole riittävästi tietoa uhanlaisten elinympäristöjen käsittelystä ja säilymisestä, ja siksi ns. metsälakikohteiden tuhoa tapahtuu jatkuvasti silmiemme alla ja kuntalaiset eivät voi asialle mitään. Milloin saamme ns. metsä- ja maisemakuulemisen ja Århusin sopimuksen mukaisen valitusoikeuden uhanalaisten elinympäristöjemme, esim. kaupunkien lähimetsien ja matkailulle tärkeiden kulttuuriperinnemaisemien suojelemiseksi sekä näissä elinympäristöissä elävien uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelemiseksi? Vaarassa ovat kokonaiset uhanalaiset luontotyypit mm. rehevät lehdot ja korvet – eivät vain pienialaiset metsälakikohteet!

2021: Metsälain arvioinnin jatkoselvitys 10 §:n muutosten vaikutuksista monimuotoisuuden turvaamiseen

Siitonen, Juha; Määttä, Kalle; Punttila, Pekka; Syrjänen, Kimmo (2021)

  • Metsälain muutos ei näytä lisänneen metsälakikohteiden tai muiden arvokkaiden elinympäristöjen käsittelyä eikä siten ole heikentänyt niiden turvaamisen tasoa. Tähän johtopäätöksen on kuitenkin esitettävä kaksi varausta: 1) käytössä olevat seurantajärjestelmät eivät tuota riittävän tarkkaa tietoa elinympäristöjen käsittelystä ja säilymisestä ja 2) metsälakikohteiden häviämistä on tapahtunut vuosittain vähäisessä mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin merkittävässä määrin jo ennen metsälain muutosta sekä sen jälkeen.

2020: Metsälain ja metsätuholain muutosten arviointi

Kniivilä, Matleena; Hantula, Jarkko; Hotanen, Juha-Pekka; Hynynen, Jari; Hänninen, Harri; Korhonen, Kari T.; Leppänen, Jussi; Melin, Markus; Mutanen, Antti; Määttä, Kalle; Siitonen, Juha; Viiri, Heli; Viitala, Esa-Jussi; Viitanen, Jari (2020)

  • Metsälain 10 §:n kohteiden supistamisella ja poistoilla on kuitenkin suora negatiivinen vaikutus monimuotoisuuteen. Lakikohteiden käsittely vaikuttaa välittömästi monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpiin metsiin. Vaikutuksia tulisi selvittää tarkemmin, kuin mitä tässä arvioinnissa on ollut mahdollista tehdä.

Metsälain 10 §:n tavoitteena oli parantaa luonnon monimuotoisuuden turvaamista, mutta metsälakikohteiden vähentymisen kautta vaikutus on ollut päinvastainen. Tämä oli tiedossa jo 2020, miksi mitään ei asialle ole kuitenkaan tehty? 🙁

Lähde

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu