Suojellaan myös vesiperintöämme! Katso tuore KHO:n vuosikirjapäätös pohjavesialueita ja maa-ainestenottoa koskien

 

 

 

On vaarana
(Kuvituskuva, ei liity suoraan aiheeseen). Jyväskylän kaupukikeskustaa halkovan Tourujokivarren uudelle Kankaan asuinalueelle puuhataan nyt kovalla kiireellä, ilman YVA- ja SOVA-selvityksiä uhanalaiselle luontotyypille (nk. meanderoiva joki) n. 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan uutta asuinaluetta välittämättä lainkaan läheisestä Taulumäen pohjavesialueesta, Taulumäen kulttuurihistoriallisista RKY-alueista tai joen keskipaikkeilla olevasta noin 3 ha:n kokoisesta luonnonsuojelualueesta.. Nyt ollaan kovalla kiireellä tuhoamassa Kankaan satoja vuosia vanha, maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriperintökohteeksi luokiteltu paperitehdasalue. Ja vasta ollaan nähty, kuinka Laukaan avovankila väkisin tuotiin Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Tourujoen ranta-alueelle ilman YVA:a ja SOVA:aa – junien melualueelle ja opiskelija-asuntolaa vastapäätä sosiaalisen rakentamisen säännöksiä rikkoen.. Haloo, Jyväskylän päättäjät! 🙂  

 

Ks. tuore KHO:n vuosikirjapäätös (KHO:2020:62)

– – Pohjavedenottamolle voidaan vesilain mukaisessa menettelyssä vahvistaa suoja-alue. Mikäli pohjavedenottamolle ei ole vahvistettu suoja-aluetta, eikä sen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden ulottuvuutta ole muutoinkaan määritetty siten, että niiden arviointi perustuu riittävän yksityiskohtaisiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin ja luotettaviin virtausaikalaskelmiin kuten pohjaveden virtausmallinnukseen, maa-ainesten ottotoiminnan sallittavuutta ei voida perustaa yksinomaan oikeudellisesti sitomattomassa Ympäristöhallinnon oppaassa ”Maa-ainesten kestävä käyttö 1/2009” esitettyihin yleisiin suojavyöhykkeiden ulottuvuuksiin ja niihin perustuvaan laskennalliseen lähisuojavyöhykkeen määrittämiseen. Tällöin maa-ainesten ottamisen edellytykset on arvioitava tapauskohtaisesti ottaen huomioon ottamisesta aiheutuvat riskitekijät kokonaisuudessaan siten, että arviointi perustuu olemassa olevaan tietoon pohjavesimuodostumasta ja sen merkitykseen vedenhankinnan kannalta sekä toiminnasta mahdollisesti pohjaveden laatuun ja määrään kohdistuviin vaikutuksiin. – –

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu