Suomella on omat kotiläksyt luonnon ja ympäristön suojelemiseksi ja kansalaisten ja asianosaisten kuulemiseksi tekemättä

Suomen tulee ensin täytäntöönpanna oma YVA- ja SOVA-lainsäädäntönsä YVA-/SEA-direktiivien mukaiseksi, ennen kuin se voi uskottavsti osallistua Ympäristövastuudirektiivin arvioimiseen tai kehittämiseen.

Suomella on omat kotiläksyt luonnon ja ympäristön suojelemiseksi, kansalaisten ja asianosaisten oikea-aikaisten kuulemisten ja EU-oikeuden ja kv-sopimusten mukaisten valitusoikeuksien kohdalta edelleenkin tekemättä.

Ympäristövastuudirektiivillä luodaan aiheuttamisperiaatteeseen perustuva järjestelmä ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

Arvioinnissa tarkastellaan direktiivin tarkoituksenmukaisuutta ja siihen mahdollisesti sisältyviä puutteita. Arviointi perustuu Euroopan parlamentin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kehotuksiin vahvistaa direktiivin soveltamista

Alkuperäinen SLL:n arviointilausunto, josta suora konekäännös alla:

Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen vanhin ja suurin ympäristöjärjestö. Tuemme voimakkaasti ympäristövastuudirektiivin (ELD) arviointia ja vahvistamista.

Kokemuksemme mukaan ELD:n idea oli erittäin hyvä. Suomessa ELD:tä on kuitenkin käytetty vain harvoin. Tästä syystä saastuttaja maksaa -periaate ei toimi ja veronmaksajien on maksettava korjauskustannukset. Itse asiassa luonto on yleensä viimeinen maksaja – korjaamisen puutteen vuoksi.

Katsomme, että suurimmat puutteet ovat erittäin kapeissa määritelmissä (”merkittävä”, ”ympäristövahingon” laajuus) ja hitaissa prosesseissa (ympäristödirektiivissä tulisi olla maksimiaika kunnostustöiden aloittamiseen). On aivan uusia tutkimuksia, esimerkiksi Sándor Fülöp (toim.):

”ELD:n täytäntöönpanon ja todisteiden parantaminen” (COWI, Prospect, Justice and Environment, 2021), jossa todetaan: ”Tutkimuksessa analysoituihin ongelmiin kuuluu saatavuus ELD-kohtaisia ​​tietoja jäsenvaltioissa, ELD-lakien vähäistä käyttöä erityisessä merkityksessä sekä näiden menettelyjen aikaa ja kustannuksia.

Toimijoiden lähes täysin puute kyky ja halu maksaa kustannuksia osoittaa vielä enemmän, kuinka tärkeää on kehittää ELD-järjestelmiä siten, että varmistetaan tehokkaammin vaaralliselta näyttävien toimintojen, ei harvoin huolimattomien toimintojen ehkäisy. Kannustamme komissiota vahvistamaan sekä ympäristödirektiiviä että täytäntöönpanoa.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO:n puolesta

Tapani Veistola

Ympäristöpolitiikan yksikön päällikkö vt. toiminnanjohtaja

Lähde

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu