Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa vuonna 2020. Mm. neljä uutta EU Pilot -tiedustelua.

Sivu 44:

Virallinen huomautus 28.11.2019 (2019/2290); tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/93/EU muutettuna direktiivillä 2014/52/EU puutteellinen täytäntöönpano

Suomi on saanut komissiolta huomatuksen, että se ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön useita YVA-direktiivin 2011/93/EU säännöksiä Manner-Suomessa ja/tai Ahvenanmaalla.

Komissio on kiinnittänyt huomiota YVA-lain ja -asetusten ja kansallisten alakohtaisten lupalainsäädännän puutteisiin.

Suomi on 24.3.2020 vastauksessaan sivulla 23 ilmoittanut, että Manner-Suomi ja Ahvenanmaa tulevat muuttamaan lainsäädäntöään YVA-direktiivin säännösten täytäntöönpanon täsmentämiseksi.

Suomi kiisti sille esitettyjä väitteitä, ja selosti, miten direktiivin velvoitteet on pantu täytäntöön Manner-Suomen ja Ahvenanmaan lainsäädännössä.

KAIKILLE LUONNON-, YMPÄRISTÖN- JA MAISEMAN SUOJELIJOILLE TÄRKEÄ HUOMIOTA VAATIVA ASIA!

Ks. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen:  21.12.2020 OKV/2506/21/2020, OKV/2506/21/2020OKV2

Mikä on EU-rikkomusasia?

Se on EU-komission jäsenvaltiota vastaan käynnistämä jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskeva hallinnollinen menettely, joka jakautuu virallisen huomautuksen ja perustellun lausunnon vaiheisiin.

Tämän menettelyn tavoitteena on saada aikaan jäsenvaltion ja komission välinen yhteisymmärrys ilman, että asia päätyy eu-tuomioistuimen ratkaistavaksi. Viime kädessä jäsenvaltio voi joutua maksamaan sakkoja.

Mihin rikkomusasiat liittyvät?

Asiat liittyvät unionin oikeuden virheelliseen soveltamiseen tai direktiivin täytäntöönpanon viivästymiseen.


 

Vuoden 2020 rikkomusmenettelyissä oli kyse mm.

 

  • Suomen investointisuojasopimusten irtisanomisesta, kaasun toimitusvarmuutta koskevasta yhteisvastuusopimuksesta sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta.

 

  • virheellistä soveltamista koskevia rikkomusmenettelyjä oli 2019 vuotta vähemmän, mutta direktiivin täytäntöönpanon viivästymistä koskevien virallisten huomautusten määrä kasvoi.

 

  • EU-tuomioistuin– ja EU-rikkomusasiat kuuluvat Suomessa ulkoministeriön EU-tuomioistuinasioiden yksikön tehtäviin. Suomea edustaa EU-tuomioistuimessa valtionasiamies ja hänen sijaisensa. Valtionasiamiehenä toimii EU-tuomioistuinasioiden yksikön päällikkö, Henriikka Leppo.

 

Lähde

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu