SYKE Mikael Hildén: ”Miten saadaan aikaan [LS]laki, jonka maailmankuva ei ole staattinen vaan joka huomioi maailman muutoksen?”

 

On vaarana
Jyväskylän Tourujoki on ns. meanderoiva joki ja uhanalainen luontotyyppi. Tourujokilaakson ainutlaatuinen luonnon monimuotoisuus ja maisema-arvot tulee turvata. Jokivarressa oleva vanha ja arvokas maakunnallisesti merkittävä Kankaan paperitehdasmiljöö ja sen läheinen 3,1 ha:n luonnonsuojelualue tulee suojella. Kankaan asuinalueen läheisen Taulumäen pohjavesialueen suoja-alueen rajat tulee määrittää Kankaan kaavoituksessa ohjaamaan alueen maankäyttöä ja rakentamista. Olen ehdottanut Kuntalaisaloite.fi -palvelussa Tourujokilaaksoa METSO-metsiensuojeluohjelmaan jo vuonna 2016. Joko nyt olisi aika kypsä tälle METSO-ohjelmalle Tourujokilaakson suojelemiseksi? Metso-ohjelmasta saadut varat voitaisiin käyttää Jyväskylän talouden paikkaamiseen (lukio-opetus, nuorten syrjäytyminen ja ikäihmisten päiväkerhot sekä urheilumahdollisuuksien parantaminen myös Jyväskylän keskustan ulkopuolella ja liitoskunnissa).

Luonnonsuojelulain uudistuksen tieteellisen tukiryhmän pääviestit

  1. Eri politiikkasektoreiden välistä johdonmukaisuutta ja viittaussäännösten muodostamia rajapintoja tulee vahvistaa.
  2. Luonnonsuojelulain tulee turvata uhanalaiset luontotyypit ja tarjota edellytykset heikentyneiden luontotyyppien turvaamiseksi.
  3. Luonnonsuojelulain tulee edistää suojelua myös suojelualueiden ulkopuolella.
  4. Tavoiteltu uuden lain dynaamisuus mahdollistaa suojelutoimien tehokkaamman kohdistamisen tilanteisiin, joissa tarve on suurin.
  5. Kattava ja avoin luontotieto on perusedellytys luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle ja onnistuneiden suojelutoimenpiteiden suunnittelulle.
  6. Luonnonsuojelulaissa on otettava huomioon tarve sopeutua ilmastonmuutokseen.
  7. Ilmastonmuutoksen hillintä vahvemmin mukaan.
  8. Luonnonsuojelulaki vaikuttaa myönteisesti maanomistajien ja -käyttäjien ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon suojella luontoa.
  9. Luonnonsuojelulain edistettävä kustannusvaikuttavuutta.

 

Lähde


Ks. suorat linkit

Luonnonsuojelulain uudistuksessa kokeillaan uudenlaista tutkijayhteistyötä,

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus

LS-uudistuksen tieteellisen tukiryhmän työn tulokset 30.10.2020, LS-uudistuksen projektiryhmän kokous 21.10.2020, Tieteellisen tukiryhmän työskentely ja yhteenveto

 

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu