Talvivaarasta haittaa kärsineille pikaisesti ryhmäkanteella ”ensiapukorvauksia”!

HS 22.11.2019 kuvankaappaus

KKO:2019:102

Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen
Laillisuusperiaate
Diaarinumero: R2018/371
Taltionumero: 1972
Antopäivä: 21.11.2019 ECLI:FI:KKO:2019:102

Kaivosyhtiön jätevesipäästöissä oli ollut eräitä ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti suurempia määriä kuin yhtiön ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu. Yhtiölle myönnetyssä ympäristöluvassa ei ollut annettu määräyksiä kyseisten aineiden päästöraja-arvoista.

Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja siten ympäristön turmelemisrikoksessa tarkoitettuja lupaehtoja. Useita kymmeniä kertoja lupahakemuksessa ilmoitettua suuremmat päästöt eivät olleet olleet viranomaisen ympäristölupaharkinnan kohteena, joten ympäristöön oli päästetty haitallisia aineita myös ilman lupaa. Yhtiössä päätösvaltaa käyttäneet henkilöt olivat siten päästäneet ympäristöön ainetta lupaehtojen vastaisesti ja ilman laissa edellytettyä ympäristölupaa ympäristön turmelemisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla. (Ään.)

RL 48 luku 1 §
RL 48 luku 2 §
RL 3 luku 1 § 1 mom

Lähde

 

(HS 22.11.2019 kuvankaappaus artikkelin tekstistä yllä ja HS 23.11.2019 alla)

HS 23.11.2019 kuvankaappaus

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu