Tarvitseeko kolmikantaisesti valmisteltu työeläkeputken poistopäätös myös arviointineuvoston linjauksen mukaan lausuntokierroksen?

Arviointineuvosto ohjeistaa lausuntokierroksen järjestämiseen kolmikantaisesti valmistellusta lakihankkeesta

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut, että lausuntokierros tulisi järjestää työturvallisuuslain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä.

Työturvallisuusriskien ja vaarojen selvittäminen ja arviointi saattavat aiheuttaa yrityksille sääntelykustannuksia ja siksi esityksessä tulisi tarkemmin analysoida lainmuutoksen eri kohteille – työnantajille ja työntekijöille – aiheutuvat vaikutukset.

Tulisi tarkemmin selvittää, millaisille yrityksille ja yritysryhmille työturvallisuuslain muutokset aiheuttavat vaikutuksia; tulisi selvittää myös, miten montaa yritystä muutos ehkä koskee. Lainmuutoksen vaikutukset työntekijöille tulisi myös kuvata tarkemmin.

Lähde

Eikö tämän lainsääntelyn arviointivelvollisuuden tulisi koskea nyt kaikkia kolmikantaisesti valmisteltuja päätöksiä? Miten eläkeputkipäätös voidaan hyväksyä ilman kattavia vaikutusarviointeja? Eikö edellä kerrotulla tavalla pitäisi arvioida nyt myös hahmotellun eläkeputkenpoiston vaikutukset yrityksille ja työntekijöille?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu