”Tiesin, että hevosia myydään huutokaupalla, mutta että minutkin”.. Asettaako tapaturmalain muutos meidät huutolaisten asemaan?

”Tiesin, että hevosia myydään huutokaupalla, mutta että minutkin”, muistelee Arvo Kuukasjärvi.

Onnistuuko hallituksen esitys korjaamaan vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia – vai mennäänkö ojasta allikkoon?

Suunnitelluilla lakimuutoksilla halutaan parantaa vakuutuspäätösten laatua; käsittelyprosessin avoimuutta, joutuisuutta ja tunnettuutta. Samalla halutaan vahvistaa vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Hallituksen lakiesityksessä esitetään muutoksia, joilla pannaan täytäntöön hallitusohjelman kirjaus vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen mietinnön (StVM 33/2018 – KAA 4/2018 vp) mukaisesti.

 

Lähde

Lakimuutoksen jälkeen tapaturman kokeneet huutolaislasten asemaan?

Hallituksen esityksessä pyritään lisäämään myös työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutuslaitoksen harkintavaltaa siitä, milloin vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin olisi osallistuttava korvausasian käsittelyyn.

Nykyisessä tilanteessa harkintavaltaa ei ole, vaan lääketieteellinen kysymys on aina saatettava asiantuntijalääkärin arvioitavaksi. Esityksessä ehdotetaan korvauskäsittelyn tehokkuuden, joutuisuuden ja asiantuntijalääkäriresurssin tarkoituksenmukaisen kohdentamisen vuoksi, että vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärin ei tarvitsisi osallistua asian käsittelyyn, jos osallistuminen olisi ilmeisen tarpeetonta.

Perusteluna esitetään, että jos vakuutuslaitos myöntää korvauksen täysimääräisesti haetun mukaisena, ei korvauksen hakijan oikeusturva vaarannu, vaikka asiantuntijalääkäri ei olisi asiaa arvioinutkaan. Mutta jos vakuutuspäätöksestä valitetaan, esitys katsoo, että olisi välttämätöntä, että asiantuntijalääkäri arvioi tehdyn valituksen perusteella uudelleen valituksenalaista päätöstä koskevat lääketieteelliset kysymykset. Lait halutaan voimaan mahdollisimman pian.

Hevosia myydään huutokaupalla..

Jotenkin minua henkilökohtaisesti tässä lakiesityksessä oudoksuttaa se ajatus, että jos pyydät vain vähän sinulle kuuluvista vakuutuskorvauksista, niin ne sinulle annetaan heti, mutta jos pyydät korkeamman summan ja sen minkä katsot sinulle kuuluvan, niin niitä saat ehkä odottaa vuosikausia kun asiaasi käsitellään eri oikeusistuimissa ja -asteissa.. Eikö oikeuden ja kohtuuden mukaan kaikki asialliset vakuutuskorvaushakemukset tule arvioida yhdenvertaisesti niin oikeudellisesti kuin lääketieteellisestikin (PL 6 §)?

Ranualainen Arvo Kuukasjärvi muistaa: – – ”Juoksin tuvasta ulos. En voinut ymmärtää, että minut voitaisiin myydä huutokaupalla vähiten tarjoavalle. Tiesin, että hevosia myydään huutokaupalla, mutta että minutkin. Olin vain kauppatavaraa.” – –

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu