Tiesitkö, että yritykselläsi voi olla mahdollisuus saada poikkeuslupahakemuksella tilinpäätöksen laatimisajan pidennystä?

Ks. Poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle

16.1.2024 0.00
Tiedote

Numero

2054

2. Säännökset

”Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 8:2.2 §:n ensimmäinen virke valtuuttaa kirjanpitolautakunnan myöntämään ”erityisestä syystä” yksittäistapauksissa myöntää määräajaksi poikkeuksia KPL 3:6 §:stä (”Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä”) ja kpl 6:5.1 §:stä (”Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä suomalaisella tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä”).

Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 § toinen virke). Säännökset tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä tilinpäätösdirektiivissä 2013/34/EU eivät kuitenkaan koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan ”[p]oikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.” – –

– – ”Kirjanpitolautakunta katsoo, että on pidettävä KPL 8:2.2 §:n tarkoittamana erityisenä syynä edellä kohdassa 1 kuvattua tilannetta, jossa aiemmat tilinpäätökset on laadittava uudelleen virheiden vuoksi.” – –

– -”Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).”

Lähde

Voiko kantelulla OKV:lle, EOA:lle, KKO:lle (esim. tuomiovirhekantelulla?) vai millä muulla tavalla edellä kerrotunlaisessa tilanteessa Kirjanpitolautakunnan eli KILA:n päätökseen tyytymätön hakea muutosta?

Kantelulla kun yleensä ei asioita muuteta, niistä vain huomautetaan..

Huomautus on laiha lohtu muutoksenhakijalle, jolle voi aiheutua asian oikaisemattomuudesta merkittäviä taloudellisia vahinkoja ja muutakin merkittävää ”pään vaivaa”, stressiä ja painetta.. 🙁

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu