Toimivaltaisen viranomaisen on viivytyksettä vastattava sille osoitettuun riittävästi yksilöityyn asialliseen tiedusteluun

 

"Mikä ei ole oikeus ja kohtuus

AOK:n sijaisen 25.8.2022 OKV/467/10/2021, OKV/467/10/2021-OKV-11 -päätöksen mukaan viranomaisen on vastattava viivytyksettä sille osoitettuun ja sen toimivaltaan kuuluvaan riittävästi yksilöityyn ja asialliseen tiedusteluun, johon asiakas selvästi jää odottamaan vastausta.

Miten asia silloin menee, jos toimivaltaisesta viranomaisesta ei ole tietoa tai toimivaltainen viranomainen tulisi ensin lopullisesti ratkaista erillisellä oikeusprosessilla? Tai toimivaltainen viranomainen on muutoksenhaun alainen tai muuten kiistanalainen jne..

Usein kuntalaisella, oikaisuvaatimuksen tekijällä tai muulla muutoksenhakijalla, kantelijalla ts. yleensä ottaen hallinnon asiakkaalla ei itsellään ole tietoa, mille viranomaiselle tai taholle hänen asiansa kuuluisi. Usein tällaisella henkilöllä ei ole mahdollisuutta tai aikaa asiaa enempää selvitellä, jos mahdolliset määräajat asiassa ovat jo pian menossa umpeen.

Mikä neuvoksi?

Tarvitaan pikaisesti valtakunnallinen sähköinen rekisteri, jossa on kaikkien Suomen kuntien ja valtion viranomaisten ja eri oikeusinstanssien toimivaltuudet tarkasti määritelty.

Tarvitaan ns. toimivaltarekisteri, jossa on havainnollisin esimerkein kerrottu, milloin asiassa tietyssä kunnassa, hyvinvointialueella tai valtiolla tehdään

  • oikaisuvaatimus,
  • hakemus,
  • valitus,
  • kantelu jne.

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu