Tukes on kaivoslain tarkoittama kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät

Kirjoitin 23.12.2021 US:n Puheenvuoro-blogissani, että geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelusta saamelaiset saavat ajantasaista tietoa oman alueensa malminetsinnästä vain englannin kielellä. (Kuvituskuva)

Tiedustelin, miksi Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelusta voi saada ajantasaista tietoa omaan alueeseensa kohdistuvasta malminetsinnästä vain englannin kielellä.

Tänään minulle vastattiin Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK) näin:

Kyseinen karttapalvelu (MDaE) on tarkoitettu pääosin kansainväliseen tutkija- ja asiantuntijakäyttöön ja on siksi englanniksi. Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka tarjoaa suomenkielisen kaivosrekisterin karttapalvelun. Sieltä löytyy siis ympäristötietoa malminetsinnän suhteen. Tietääksemme Tukes myös ilmoittaa saameksi saamelaisalueella tapahtuvasta malminetsinnästä. Ystävällisin terveisin, Elina Heininen Viestintäasiantuntija, Geologian tutkimuskeskus GTK, PL 96, (Vuorimiehentie 5), 02151 Espoo. Puh. 029 503 0051, 050 525 3575 elina.heininen@gtk.fi​

Tukes vastuuviranomaisena

Etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä hakenut lupaa kaivoslain 34 §:n säätämällä tavalla.

Tukesissa kaivoslain mukaisia asioita käsitellään pääasiassa Rovaniemellä ja Helsingissä, ks. yhteystiedot.

Lähde

Katso myös
Valiokunnan lausunto YmVL 27/2018 vp U 84/2018 vp, Ympäristövaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (ympäristöraportointiasetus)

 

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu