Tulisiko Kaipolan tehtaan nyt heti hakea 2022 päättyvän ympäristölupansa uusimista uuden lain turvin?

Maaseudun ja kaupungistumisen tasa-paino järkkymässä jo peruuttamattomasti?
Teollisuuden, kaupungistumisen ja maaseudun tasapainoinen edunvalvontatyö EU-yhteisön jäsenenä ja EU:n asettamien reunaehtojen kehyksessä on erityisen vaativaa mm. tiukentuneiden ympäristönormien seurauksena.

Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla (Tiedote 31.8.2020, klo 10.10)

On toiveita, että ympäristöön liittyvien lupien käsittely voisi sujuvoitua, kun Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan huomenna 1.9.2020.

Uuden lain mukaan luvan hakija voi pyytää lupaviranomaisilta hankkeelleen yhtä aikaa ympäristö-, vesitalous- ja/tai maa-aineslupaa, ja lisäksi muuta maankäyttö- ja rakennuslain, kemikaaliturvallisuuslain, kaivoslain tai luonnonsuojelulain piirissä olevaa lupaa. Yhteensovittamisen piirissä on 13 ympäristöön liittyvää lupaa.

—-
🙂 Korostan, että nyt uuden lain myötä ympäristö- ym. lupien yhteensovittavan viranomaisen tulee olla ehdottoman puolueeton, jotta nämä yhteiskäsittelyn kautta saatavat luvat ovat myös Århusin ja Faron yleispuitesopimuksen, SEA-direktiivin ja teollisuus-, luonto- ja vesipuitedirektiivin mukaisia ja turvaavat niin yksittäistä kansalaista, yhdistysten edunvalvontatyötä ja uhanalaisia eläimiä, kasveja ja luontotyyppejä.
🙂 Muistutan, että meillä ei ole varaa lisäkuormittaa oikeuslaitostamme luonnon ja kulttuurin suojelun asioilla, koska nykyisetkin vireillä olevat kansalaisten ja yhdistysten muutoksenhakukäsittelyt ovat kesken ”vanhan lain” mukaan, koska niin turvapaikanhakijoiden maahanmuuttoasiat kuin tämän koronakriisinkin aiheuttamat ruuhkat ovat niitä lisää vielä viivästyttäneet.
🙂 Todettakoon lopuksi, että oikeuslaitoksemme resurssipula on ilmeinen ja aiheuttaa usean vuoden viiveen kaikkien valitusasioiden käsittelyissä. Huolehditaan yhdessä nyt siitä, että tämä ympäristöllisten lupien yhteiskäsittelymenettely ei valituskuormaa enää lisää.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu