Tykillä hyttystä? KHO ei myöntänyt sähkön kuluttaja-asiakkaalle valitusoikeutta ja asianosaisasemaa verkonhaltijan laskutuksesta

 

Onko sähkökäyttäjillä EU:ssa vain velvollisuuksia? Missä ovat sähkönkäyttäjien oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet? Onko suomalainen sähkönkäyttökuluttaja tasa-arvoisessa asemassa muiden sähköä käyttävien eu-kansalaisten ja kuluttajien kanssa?

  • Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 37 artiklaa on tulkittava siten, ettei se velvoita jäsenvaltioita antamaan sääntelyviranomaiselle toimivaltaa kotitalousasiakkaiden ja verkonhaltijoiden välisten riitojen ratkaisemiseen ja myöntämään tämän johdosta kotitalousasiakkaalle, joka on tehnyt sääntelyviranomaiselle valituksen verkonhaltijasta, tässä säännöksessä tarkoitetun osapuolen asemaa ja oikeutta hakea muutosta päätökseen, jonka sääntelyviranomainen on tehnyt tällaisen valituksen johdosta.

 

Jos EU ei ”velvoita jäsenvaltioita antamaan sääntelyviranomaiselle toimivaltaa kotitalousasiakkaiden ja verkonhaltijoiden välisten riitojen ratkaisemiseen ja myöntämään tämän johdosta kotitalousasiakkaalle, joka on tehnyt sääntelyviranomaiselle valituksen verkonhaltijasta, tässä säännöksessä tarkoitetun osapuolen asemaa ja oikeutta hakea muutosta päätökseen, jonka sääntelyviranomainen on tehnyt tällaisen valituksen johdosta” – niin voisiko tästä päätellä, että jos EU ei velvoita antamaan valitusoikeutta ja asianosaisasemaa, niin olisiko KHO voinut ne itse kuitenkin myöntää? Mitä me kansallisesti tässä voitimme, kun ammuimme tykillä hyttystä?

Lähde

KHO:2020:106 (16.10.2020 annettu vuosikirjapäätös)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu