Valmistuneet opiskelijat, jotka saatte opintolainavähennyksiä! Tarkistakaapa, onko teille hyvitetty veroja oikein? Ks. tuore Kelan ohje.

Ks. myös US 4.6.2022 ”Oletko Sinä joutunut automaattisen päätöksenteon uhriksi? Oletko saanut asiasi oikaistua?”

Tässä on Kelan uusimmat 19.7.2022 päivitetyt opintolainavähennyksiä koskevat ohjeet, joilla Kelan käsittelijät käsittelevät opintolainavähennyksiänne:

Tässä opintolainavähennysten laskentaesimerkkejä s. 21:

1. esimerkki, ”Kaavamainen laskutapa.

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 15 640 euroa. Tästä summasta vähennetään korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin nostetut lainat (4 400 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (440 euroa). Korkeakouluopintojen aikana nostettujen opintolainojen määräksi jää 10 800 euroa. Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lv) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Lainavähennyksen määrä lasketaan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi.

Opintolainavähennys on (10 800 – 2 500) x 30 % = 2 490 euroa.”

2. esimerkki, ”Todisteellinen selvitys.

Opiskelija valittaa saamastaan opintolainavähennyspäätöksestä ja osoittaa pankkitositteilla, että hän on korkeakouluopintojen aikana maksanut pois toisen asteen opintoihin nostamansa opintolainan (4 400 euroa). Tutkinnon suorittamislukukauden lopun lainamäärästä (15 640 euroa) vähennetään siten vain pääomitetut korot (440 euroa), koska opiskelija on todisteellisesti nostanut korkeakouluopintojensa aikana opintolainaa 15 200 euroa. Lainavähennyksen määrä lasketaan tutkintokohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi.

Opintolainavähennys on (12 800 – 2 500) x 30 % = 3 090 euroa.”

Lähde

🙂 Vinkkinä tutkinnoistaan jo valmistuneille ja vielä opintojaan jatkaville opiskelijoille:

Tarkistapa erityisesti oma tilanteesi silloin, jos olet opiskellut myös kaikki kesäkuukaudetkin eli kaikki 12 kuukautta 12 kuukaudesta saman opintovuoden aikana; saitko/tuletko saamaan myös näistä kesäkuukausille nostamistasi opintolainoista opintolainavähennyksiä ts. verovähennyksiä omaan verotukseesi?

Tarkistapa sama asia myös omasta opintolainapankistasi, millä ehdoin olet oman opintolainasi nostanut. Onko Sinulle kerrottu ennen opintolainasi nostoa ns. 9 kk/opintovuosi -säännöstä eli että et voi saada opintolainoja hyväksesi kuin vain 9 kk:n ajalta/opintovuosi, vaikka olisit opiskellut kaikki opintovuoden/-vuosien kesäkuukaudetkin nopeuttaaksesi opintojasi?

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu