Valtion virkamieslain (750/1994) 14 §; virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä

 

Näännyttääkö Suomen oikeudenkäyttö ja nykyinen oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmä muutoksenhakijat kesken oikeusprosessin? (Kuvituskuva: clip art).

Jäävätkö asianosaisten vahingonkorvaukset viranomaisten harjoittamasta muutoksenhakijaan kohdistuvista itsemäärämisoikeuden ja luottamuksensuojan loukkauksista – ja siten suoranaisesta muutoksenhakijoiden kaltoin kohtelusta ja syrjinnästä – maksamatta, kun asianosaisten asiat on ensin Valtion virkamieslain (750/1994) 14 §:n vastaisilla toimilla saatu ”vanhenemaan käsiin”?

Kuinka esim. virkarikoksia koskevat asiat voivat prosessin kestäessä edes vanheta, jos muutoksenhakija niitä aktiivisesti alati vie eteenpäin ja pyrkii saamaan lopulta HL 31 §:n mukaisesti asiansa selvitettyä? Em. selvitysvelvollisuus kun on kuulunut koko ajan viranomaiselle (HL 32 §).

1.3.2023

OKV/2186/10/2022
OKV/2186/10/2022OKV4


”Palvelulupauksesta viivästynyt turvallisuusselvitys”

Jos viranomaiset eivät täytä antamiaan palvelulupauksia tai virkavalvollisuuksiaan; ja siitä aiheutuu asianosaiselle merkittäviä välittömiä vahinkoja, millä oikeudellisella prosessilla nämä vahingot asianosaisille korvataan ja kuka on silloin toimivaltainen viranomainen?

Eihän voi ”oikeuden ja kohtuuden” mukaan olla niin, että jos tulet kaltoin kohdelluksi tai syrjityksi HL 31 §:n vastaisesti selvittämättä jääneiden muutoksenhaku- ja kanteluasioidesi vuoksi jopa vuosien ajan eri tuomioistuimissa, joutuisit tästä viranomaisten taholta tulleesta kaltoin kohtelusta ja syrjinnästä – jopa virkarikoksista – hakemaan vahingonkorvauksia käräjäoikeudessa, hovioikeudessa – ehkä jopa KKO:ssa – kun asiasi on esin ollut käsittelyissä esim. asiaa ensimmäisenä käsittelevässä muutoksenhakulautakunnassa, sen jälkeen ehkä Vakuutusoikeudessa tai muussa erityistuomioistuimessa, ehkä myös hallinto-oikeudessa ja valituslupaa – jota ei koskaan kuulu – myös KHO:ssa.

Tämän lisäksi asiasi on ollut ehkä jopa Yhdenvertaisuusvaltuutetulla..

Entä jos kukaan em. viranomainen ei katso olevansa 1) ”syyllinen” tähän kaltoin kohteluun tai syrjintään, 2) ei ole toimivaltainen sitä selvittämään? Miten siinä tapauksessa asianosaiselle voidaan taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja PL 21 § ja 22 § mukainen ”viivytyksettä”-käsittely puolueettomassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa – kun asiasi on edellä olevalla tavalla saatu jo vanhenemaan hakemiesi vahingonkorvausvastuiden osalta?

Näinkö aiotaan näännyttää myös Vastaamon 30 000 asianomistajaa, jotka hakevat virkarikoksista ja heille aiheutuneista vahingoista vahingonkorvauksia?

Lähde

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu