Voiko tuomioistuin tietää paremmin kuin muutoksenhakija itse, mikä on hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan edunmukaista?

 

(kuvituskuva)

Voiko tuomioistuin tietää paremmin kuin muutoksenhakija itse, mikä on hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan edunmukaista, jos asiaa ei ensin perusteellisesti selvitetä esteettömässä ja puolueettomassa esittelijä- ja tuomarikokoonpanossa ja oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä PL 21 § ja PL 22 § mukaisesti? Julkisen vallan tulee perustua tarkasti lakiin (PL 2,3 §).

Ks. 22.2.2023 annettu KKO:2023:13 -ennakkopäätös (Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa)

HS:n antamien tietojen mukaan Anneli Auerin asianajaja jätti pe 24.2023 korkeimpaan oikeuteen vaatimuksen Auerin ja hänen entisen miesystävänsä tuomioiden purkamisesta.
Miten tuore 22.2.2023 annettu KKO:2023:13 -ennakkopäätös ohjaa tätä Auerin ja hänen entisen miesystävänsä tuomionpurkuhakemusta?
Miten tuomioistuin voi ennakolta tietää, mikä on tuomion purkamista hakevien edunmukaista, jos asiaa ei ensin selvitetä tai jos pääkäsittelyä ei asiassa pidetä?

Entä hallinto-oikeudet ja KHO?
Miten tämä vastaava lainvoimaisten päätöksen purkutilanne toimii hallinto-oikeuksien lainvoimaisten päätösten purkamiseksi hakijan hakemuksesta, esim. tilanteessa, jossa tuomioistuin itse on antamassa esteellisenä ratkaisun jossakin saman hakijan ja saman vireillä olevan muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusasian kohdalta? (HE 78/2000 vp mukaan muutoksenhakuasiat jaetaan sattumanvaraisesti tuomareille ratkaistavaksi.)
Keneltä tai miltä taholta esteellistä tuomioistuinvalmistelua tai esteellisenä annettavaksi määrättyä päätöstä voidaan hakea jo etukäteen purettavaksi, jos tuomioistuin ei omaa esteellisyyttään huomaa tai jostakin muusta syystä ei sitä muutoksenhakijan edumukaisesti totea ja vaihda tuomareita ja esittelijöitä?
Ja kuinka hallinto-oikeus tai muu ko. asiassa toimivaltainen esteetön ja puolueeton viranomainen voi tietää, mikä on hakijalle edunmukaista, jos hakijaa ei asiassa ensin kuulla? Missä tällainen kuuleminen tapahtuisi?
Voiko vakiintunut oikeuskäytäntö mennä lain edelle näissä lainvoimaisten päätösten purkutilanteissa, jotka ovat usein hyvin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia – jopa julkisuudelta osin salattuja?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu