YK:n alkuperäiskansojen oikeuksista annetun julistuksen mukaan saamelaiset itse päättävät ryhmänsä jäsenyydestä ja identiteetistä

Kuvituskuva. Lähde: clip art.

HE 270/2022 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

  • ”Esityksen myötä rauhoitussäännösten yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista kysymyksistä säädettäisiin perustuslain mukaisesti lailla. Alueelliset erityissäännökset, jotka koskevat erityisesti saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia, paikallisten asukkaiden oikeuksia sekä Puolustusvoimien toimintaa, pääasiassa sisällytettäisiin lainsäädäntöön. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella varmistettaisiin saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytykset. Esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa nykyisten luonnonsuojelualueiden rajauksia eikä tehdä merkittäviä muutoksia voimassa oleviin rauhoitussäännöksiin.” Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden luonnonsuojelulain kanssa.”
  • YK:n alkuperäiskansojen oikeuksista annetun julistuksen (5, 8, 33 ja 46 artiklat) mukaan saamelaisille itselleen kuuluu oikeus päättää ryhmänsä jäsenyydestä ja identiteetistä (ryhmähyväksyntä).”

Lähde

Ks. myös Lausuntopalvelu.fi -palvelussa ”Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta” -lausuntopyyntö, johon pyydetään lausuntoja 9.12.2022 mennessä.

Tästä pääset suoraan em. lausuntopyyntöön VN/11284/2022.

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu