Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä perustuslain määräämistä asioista säädetään lailla (ei asetuksilla)

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan nyt asetuksiin tehtävät muutokset ovat osin ”teknisiä” ja osin ”sisällöllisiä”..

Tuoreessa 4.11.2022 STM:n tiedotteessa kerrotaan, että ”Useita valtioneuvoston asetuksia on tarpeen päivittää 1.1.2023, jotta ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulevaa uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta. Samalla joihinkin asetuksiin ehdotetaan myös sisällöllisiä muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista 2.12. mennessä.” – –

Lähde

– – Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. – – (Perustuslaki 80 §)

80 §
Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto.

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Yleiset säännökset asetusten ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta ja voimaantulosta annetaan lailla.

Lähde

Anna oma lausuntosi 2.12.2022 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa tämän linkin kautta:

”Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta”

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28904/2022

 

 

 

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu