Ylittikö Jyväskylän kaupunginhallitus toimivaltuutensa Sairaala Novan vuokraamisessa? Päätösvalta valtuustolla?

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190721#Pidp446308288

Kaupunginhallitus on 15.6.2020/147 päättänyt hyväksyä vuokrasopimuksen, jolla Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu-liikelaitos vuokraa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan avoterveydenhuollon ja kaupunginsairaalan palvelualueiden käyttöön tilat Sairaala Novasta.

Saapuneessa oikaisuvaatimuksessa kysytään mm., miksi Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien siirtopäätökset tehtiin vuonna 2014 perusturvalautakunnassa eikä kaupunginvaltuustossa. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että vuokrauspäätös tulee ottaa kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn sekä palauttaa uuteen valmisteluun. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että 28.10.2019 jätetty kuntalaisaloite koskien Kuokkalan terveysaseman säilyttämistä tulee saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Vastauksena yhteenveto oikaisuvaatimuksessa esitettyihin näkemyksiin:

Oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö koskee asian ottamista kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn sekä palauttamista uuteen valmisteluun. On kuitenkin huomioitava, että oikaisuvaatimuksen tyytymättömyys kohdentuu Kuokkalan terveysaseman avosairaanhoidon palveluiden siirtämiseen uuteen sairaalaan. Niiden osalta päätökset on tehty Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten mukaisesti jo vuonna 2014 ja päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös avoinna olevaan kuntalaisaloitteen, joka tulisi tuoda valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitteen käsittely ei kuitenkaan kuulu Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten mukaisesti kaupunginvaltuustolle vaan se kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt näkemykset rakennusten kunnosta, peruskorjauksen tarpeesta sekä kustannusrakenteesta on esitelty päätöksentekijöille aiemmin tehdyissä päätöksissä. Oikaisuvaatimuksessa ei näin ollen esitetä sellaisia päätöksenteon järjestykseen, asiasisältöihin tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä virheitä, jotka edellyttäisivät vuokraamista koskevan päätöksen muuttamista. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja kaupunginhallituksen päätös 15.6.2020/147 pysyttää sellaisenaan voimassa.

Ennen päätöksentekoa Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Teemu Torssosen (Jyhy) kannattamana, että ”KH:n 17.8. kokouksen esityslistan kohdassa 164 esitetty oikaisuvaatimus koskien Sairaala Novan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimusta hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun.”

Äänin 8-2-3 poissa pohjaesitys tuli myös kaupunginhallituksen päätökseksi eli kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Hämäläinen ja Torssonen ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Lähde

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-08-18_jyvaskylan-kaupunginhallituksen-paatoksia-1782020

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu