YM: Miten Suomessa on täytäntöönpantu Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen velvoite jokaisen oikeudesta maisemansuojeluun?

Kaunis maisema – katoava luonnonvara? Onko meillä perustuslain 20 §:n mukainen oikeus puolustaa kaunista maisemaa? Kuka arvottaa suomalaisen kauniin ja suojeltavan maiseman? Milloin perustuslain 20 §:n mukainen julkisen vallan ”pyrkimys” muuttuu tosiasialliseksi ja vaikuttavaksi toiminnaksi ympäristön ja maiseman suojelussa? Onko kunnille annettu jo liikaa valtaa kaavoituksessa ja maankäytössä? Rakennusliikkeetkö meillä Suomessa määrävät suojelun arvoisen maiseman?..

Eurooppalainen maisemayleissopimus (14/2006)

  • Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen – – ja jotka pitävät maisemaa yksilön ja sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeänä osatekijänä ja katsovat, että jokaisella on sen suojeluun, hoitoon ja suunnitteluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia; – –

Milloin meillä oikeasti toteutuu perustuslain 20 §? ”Vastuu ympäristöstä”

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Lähde: Finlex


Tutustu myös Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa (Eeva Karjalainen, Kirsi Mäkinen, Liisa Tyrväinen, Harri Silvennoinen ja Ron Store)

Miksi maiseman huomioon ottaminen on unohdettu viimeisten 10 vuoden aikana?.. 

Kaupungit täydennysrakennetaan ahtaasti ja tyylittömästi eikä valtakunnallisia RKY-alueita tai -kohteita oteta riittävästi huomioon.

Kaupunkikeskustoihin nousee rumia rakennuksia kuin sieniä sateella; jättikorkeita tuulimyllypuistoja pystytetään joka nimen notkoon ja saarelmaan – eikä merimaisemakaan saa enää olla rauhassa.. 🙁

Tästä suuntauksestako tulevat sukupolvet meitä kiittävät?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu