YVA-arvioinnit velvoittavaksi laiksi: hankkeelle oikeuskäsittelyn jälkeen tehdyt YVA- ja SOVA-arvioinnit moninkertaistavat kustannukset..

Miksi YVA- ja SOVA-menettelyä ei voida asettaa Suomessa velvoittavaksi lainsäädännöksi vähäistä suuremmissa ja ympäristöä ja maisemaa tuhoavissa hankkeissa (ja kaavamuutoksissa)?

Siten oikea-aikaisilla YVA- ja SOVA-arvioinneilla monelta hallintovalitukselta, ”hammasten kivistykseltä”, hallintotuomioistuinten turhalta ruuhkautumiselta ja perustuslain 21 §:n vastaisilta kohtuuttoman pitkiltä valitusprosesseilta vältyttäisiin.

Ks. Launtopalveluun 4.10.2021 jätetty Saarijärven kaupungin ympäristötoimen jättämä rakennuslain uudistuksessa huomioitava tärkeä jätevesijärjestelmien rakentamislupavaatimusta koskeva esitys (lausujana Mia Rahinantti):

”Luku 27 Rakentamisen luvanvaraisuus

208 § Rakentamisluvanvaraisiin toimintoihin tulee ehdottomasti sisällyttää rakennusten jätevesijärjestelmät, niin uudisrakentamisessa kuin saneerauskohteissakin. Mikäli tämä alue jää rakentamiluvituksen ulkopuolelle, ei ympäristövalvonnassa ole enää mitään keinoa saada tietää millaisia järjestelmiä kiinteistöillä on, eikä vaikuttaa näiden rakentamisen vaatimuksiin niin, että ympäristösuojelulain 527/2014 16 luvun, ympäristösuojelulain muutoksen 19/2017 ja talousjätevesiasetuksen 157/2017 puhdistusvaatimukset ja jätevesijärjestelmien edellytykset täyttyisivät.

Jätevesijärjestelmien rakentamislupavaatimuksia ei myöskään tule siirtää annettavaksi rakennusjärjestyksiin, sillä tällöin eri alueiden käytännöt tulisivat erilaisiksi ja kuntalaisten tasaarvoinen kohtelu ei toteutuisi eri kunnissa tai kuntayhtymisssä. Ympäristösuojeluun ei tule siirtää tässä asiassa enempää työtaakkaa, sillä jo nyt työresurssi jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimusten valvomiseksi on lähes mahdoton tehtävä. Silti haja-asutusalueiden kiinteistöjen pistekuormitus pinta- ja pohjavesiin on edelleen suuri ja tämän kuormituksen vähentämiseksi tulee olla resursseja.

Ympäristövaliokunnan mietintö (YmVM2/2010 vp-VNS 6/2009. vp. 13-14) korostaa, että haja-asutuksen kuormitusta tulee kyetä vähentämään. Haja-asutuksen jätevesien puhdistamisella on vaikutuksia Itämeren tilaan, mutta selkeimmät hyödyt näkyvät sisävesissä.

Rakentamisluvalla voidaan edellyttää asianmukaisiin suunnitelmiin perustuvia jätevesijärjestelmiä ja voidaan edelleen ympäristösuojelun lausunnoilla antaa arvioita järjestelmien sijoittumiseen, raketamiseen ja puhdistusvaatimusten täyttymiseen. Tällaisia asioita ei voida lykätä kiinteistönomistajien yksinomaiseksi velvoitteeksi, sillä tällöin niitä ei enää tehdä mm. jätevesisuunnitelmien maksullisuuden takia ja kun tiedossa on valvonnan riittämättömyys resurssipulan takia kunnissa. Mikäli jätevesijärjestelmistä ei ole mitään rekisteritietoja kunnissa, ei näitä voida jatkossa valvoa edes senverran kuin nykyään.”

Lähde: Lausuntopalvelu

Lähde: Hallituksen esitys Eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaikkien, jotka haluavat vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksessa, kannattaa jättää launtonsa 7.12. mennessä Lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Tässä linkki ”Kemikaaliturvallisuuslakiin tulossa valitusoikeus yhdistyksille, säätiöille ja kunnille” (Työ- ja elinkeinoministeriö 7.10.2021)

Århusin sopimuksen, Faron yleispuitesopimuksen ja Eurooppalaisen maisemayleisopimuksen mukaan ns. suurta yleisöä tulee kuulla ja YVA/SEA-direktiivin mukaan valitusoikeus kuuluu ”kaikille niille, joita asia koskee” – ei vain yhdistyksille, säätiöille ja kunnille edellä TEM väittää! Ja valitusoikeus on kaikissa kotimaisissa YVA-hankkeissa; ei vain rajat ylittävissä hankkeissa.

Haluaako Suomi jälleen uuden EU-Pilot-huomautuksen – ja lopulta EU:n rikkomustuomion – vai laittaako Suomi nämä ns. suurta yleisöä ja asianosaisten kuulemista ja valitusoikeutta koskevat asiat lopultakin kuntoon?

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu