YVA- ja SOVA-arvioinnit pakollisiksi hankkeiden ja suunnitelmien valmisteluvaiheessa ja kaikille ”haittaa kärsiville” valitusoikeus

 

YVA- ja SOVA-arvioinnit pakollisiksi hankkeiden ja suunnitelmien valmisteluvaiheessa ja kaikille Århusin sopimuksen  mukainen oikeus tulla kuulluksi hankkeen/suunnitelman varhaisessa vaiheessa. Kaikille haittaa kärsiville tulee taata valituslupa (PL 20 § – 22 §).

Näin vältytään pitkiltä vuosia kestäviltä oikeusprosesseilta ja eri hankkeet/suunnitelmat pääsevät alkamaan paljon aikaisemmin, nykyiseen monimutkaiseen, moninkertaiseen ja -tasoiseen ympäristöluvitukseen verrattuna.

Kaikki vesi- ja ympäristölupa-asiat tulisi pääosin myös käsitellä tämän saman varhaisen YVA- ja SOVA-arvioinnin yhteydessä; ja jos edellytyksiä näille vesi- ja ympäristöluville ei ole, se tulee todeta pikaisesti ja määrätä hankevalmistelua muutettavaksi sen mukaan, onko kyse hankkeen/suunnitelman toteutuksen muutoksesta vai hankkeen/suunnitelman sijainnin muutoksesta.

Oma ehdotukseni nopeampaan ympäristöluvitukseen ja EU:n energiakriisin ratkaisuun: pakollinen sanktioitu YVA ja SOVA

Yksi pakollinen – rikkojille sanktioitu – YVA- ja SOVA-menettely, jossa yhdistyvät kaikki eri hankkeen/saman suppean alueen hankkeiden tai suunnitelmien lupaharkinnat ja YVA- ja SOVA-arvioinnin laatiminen pakollisena hankkeen varhaisessa vaiheessa, jolloin kaikki sijainti- ja toteutusvaihtoehdot ovat avoimesti vielä auki ja ns. suurella yleisöllä on hankkeisiin ja suunnitelmiin mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttaa (vrt. Århusin sopimus).

Kaikille haitankärsijöille, niille, joita asia erityisesti koskee, on annettava valitusoikeus. Vrt. Suomen voimassa olevassa laissa haittaa kärsivä.

Luonnonsuojelulaki 57,2 § (Finlex):

Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 momentissa tarkoitettu asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen, tai käynnistää luontovahingon korjaaminen. Sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan ja kunnalla. (27.6.2014/548)

Ks. myös US-blogi 29.3.2022 samaan aihekokonaisuuteen: 

OTT Vihervuori Pekka 28.3.2022: Uuden ilmastolain muutoksenhakusääntely. Oikeudellinen selvitys ympäristöministeriölle

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu