YVA-kuulutus: Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle

Kuvan lähde: KUULUTUKSET-palsta Keskisuomalainen-lehdessä tänään 15.3.2021

YVA-KUULUTUS

Hankkeen kuvaus: Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Petäjäveden Pitkälänvuoren alueelle.

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa Petäjäveden kunnassa, noin kolme kilometriä Petäjäveden keskustasta länteen. Tuulivoimayleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 1 200 hehtaaria.

Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 8 MW tehoisina ja kokonaiskorkeudeltaan maksimissaan 270 metriä.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot:

VE 0 Tuulivoimalat
Hanketta ei toteuteta.

VE 1 Tuulivoimalat
Alueelle rakennetaan 11 tuulivoimalaa. – – (ks. lähdelinkistä lisätiedot)

Lähde

Hankkeesta vastaava:

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy, Timo Koljonen, p. +358 500 489 531, pitkalanvuori@uka-group.com

  • YVA-Konsultti, Sweco Infra & Rail Oy, Mika Manninen, p. +358 45 634 0224, etunimi.sukunimi@sweco.fi

YVA-Yhteysviranomainen, Keski-Suomen ELY-keskus:

Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


 

Ks. myös merkittävä KHO:2021:32-vuosikirjapäätös:

Maa-ainesten ottaminen -oppaan (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24) mukaan maa-aineslain tarkoittama erikoinen luonnonesiintymä voi olla merkitykseltään sekä geologinen että biologinen. Erikoisuutta ilmentävät yleensä sen harvinaisuus ja poikkeavuus. Esiintymä on erikoinen, kun se on laajalla alueella harvinainen. Esiintymä voi olla erikoinen myös silloin, kun se on alueella tavanomaisesta poikkeava, esimerkiksi syntyhistoriansa, rakenteensa tai muotonsa vuoksi. Usein esiintymän biologiset ja geologiset tekijät saattavat korostaa toistensa erikoista luonnetta ja merkitystä. Erikoisilla luonnonesiintymillä on yleensä luonnontieteellistä, maisemallista, opetuksellista ja suojelullista merkitystä.

Oppaan mukaan maa-aineslain tarkoittamia erikoisia luonnonesiintymiä voivat olla sekä geologiset että biologiset esiintymät. Erikoinen luonnonesiintymä poikkeaa tavanomaisesta esimerkiksi visuaalisilta, geologisilta tai biologisilta ominaisuuksiltaan. Erikoisuutta ilmentävät esiintymän harvinaisuus tai uhanalaisuus. Esiintymää voidaan pitää erikoisena esimerkiksi, jos sen muoto, rakenne tai syntyhistoria eroavat alueen muista vastaavista esiintymistä. Esiintymän biologiset ja geologiset tekijät korostavat usein toistensa erikoista luonnetta ja merkitystä. Erikoisilla luonnonesiintymillä on usein luonnontieteellistä, maisemallista ja opetuksellista merkitystä.

Edelleen oppaan mukaan erikoisia geologisia luonnonesiintymiä voivat olla geologiset avainkohteet, joiden avulla on mahdollista selittää tieteellisesti merkittäviä ajanjaksoja ja tapahtumia. Erikoisia esiintymiä voivat olla myös sellaiset edustavat muodostumatyypit, joiden avulla on mahdollista selittää muodostumien syntyhistoriaa, muotoa ja rakennetta. Erikoisia geologisia luonnonesiintymiä voivat olla geologiset pienmuodot, kuten muinaisrannat, törmät, tasanteet, harjukuopat, lohkareikot, kuilut, rotkot, luolat, hiidenkirnut, raukit ja jyrkänteet. Tällaisia voivat olla lisäksi harvinaiset kivilajiesiintymät, suuret siirtolohkareet sekä luonnontilaiset uomat ja lähteet. Erikoisia biologisia luonnonesiintymiä voivat olla esimerkiksi harvinaiset tai uhanalaiset harju- ja kalliokasvien esiintymät, kallionaluslehdot ja lähteikköjen luontotyypit sekä uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikat.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu