Aseteollisuusjohtaja haluaisi kiihdyttää asebisnestä Ukrainan sodan varjolla

Asevalmistaja Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko ihmettelee, miksei asetuotantoon panna vauhtia.

Rautalinko näyttäisi tahallaan unohtavan sen, ettei sotaa käydä kuin Euroopan itärajalla ja sota on toistaiseksi vain kahden valtion välinen. Kumpikaan sotivista valtioista ei ole EU:n tai NATO:n jäsen.

Rautalinko unohtaa myös EU:n sisäiset ekonomiset ongelmat, jotka eivät ratkea aseteollisuutta lisäämällä.

Luulisi Rautalingon jos jonkun myös tietävän, etteivät pelkät ammukset ratkaise sotaa. Ukrainan suuri ongelma on ammuspulan lisäksi voimakkaasti kuluvat aseet. Sama ongelma on toki Venäjällä, mutta siellä aseteollisuus on jo siirtynyt tai on siirtymässä sotatuotantoon, jolloin kalustoa pystytään uudistamaan tarvittaessa.

Ammuksia toki on helpompi valmistaa kuin aseita. Kiväärikaliiberiin saakka patruunoita voi ladata vaikka kotona. Jos vain raaka-aineita riittää, niin automaatti-Dillon pyöräyttää satoja patruunoita vuorokaudessa.

Tykistöase on valtavan monimutkainen instrumentti, jonka toimintaan vaikuttavat elementit, joita maallikko ei edes ymmärrä ajatella. Ukrainan toimivan tykistön lukumäärä on sotasalaisuus, jota ei huudella turuilla eikä toreilla. Nämä tykit alkavat olla kuitenkin jo vuoden sotimisen jälkeen elinkaarensa loppusuoralla ja niistä huomattava osa on myös tuhoutunut sotatoimissa.

Jokainen tykki on yksilö ja pitäisi sijoittaa patteriin sen yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Muutoin tykistö menettää yhden kulmakivistään, eli tarkkuutensa.

Suomen tykistössä tykeistä ja niiden ampumamääristä pidetään tarkkaa päiväkirjaa. Tämä on tärkeää, jotta tykin ampumatarkkuutta voidaan arvioida myös sen putken kuluman perusteella. Osumakeskiarvoon vaikuttavat monet tekijät. Samalla tykillä ei osuta samaan reikään kuten huippuluokan kiväärillä on mahdollista osua edes tilanteessa, jossa ampumaolosuhteet ovat samat.

”Panoksen lähtönopeuseron lisäksi lähtönopeuden vaihteluun vaikuttaa aseiden, yksittäisten panosten ja niiden lämpötilojen sekä ammuksien väliset erot. Aseiden aiheuttamat lähtönopeuserot johtuvat ruudin palamiseen käytettävissä olevan tilan vaihtelusta muihin aseisiin sekä kulumattomaan aseeseen nähden. Tykin ylimenokartion kuluminen aiheuttaa lataamisen yhteydessä ammuksen työntymisen syvemmälle putkeen eli työntymän kasvun, jolloin myös palotila kasvaa ja näin lähtönopeus pienenee. Tätä hallitaan ammunnassa mittaamalla tykkien työntymät, jotka otetaan huomioon laskettaessa ampuma-arvoja ammunnanhallinta- ja johtamisjärjestelmällä, AHJO:lla, tykkikohtaisesti tai tasomenetelmällä toimittaessa patterin keskiarvona. Työntymäarvoja käyttämällä saadaan suuntaa antava arvio aseen antamasta todelli-sesta lähtönopeudesta. Kranaatin lataaminen putkeen vaihtelevalla voimalla aiheuttaa myös samantapaista, mutta laukauskohtaista, lähtönopeusvaihtelua. Panoksen lämpötila vaikuttaa panoksen palamisnopeuteen ja siten myös ammuksen lähtönopeuteen. Tämä otetaan huomioon ammuttaessa siten, että panosten ruudin lämpötila mitataan tuliasemissa ja mitattu lämpötila otetaan huomioon ampuma-arvoja laskettaessa panoskohtaisesti joko erikseen ilmoitetun lämpötilan vaikutuksen mukaisesti tai panoksen oletetun käyttäytymisen mukaisesti. ”

Kapteeni Jari Luikun Maasotakoulun tutkimus esiupseerikurssilta 63 v. 2011

Edellä mainittuun viitaten Ukrainan armeija tarvitsee ammusten lisäksi sekä uusia tykkejä, tai vähintään putkia niihin, sekä valtavasti tietotaitoa, muuten sen tykistö menettää hiljalleen iskuvoimansa patteristojen tulen levitessä sekä pituus, että leveyssuunnassa. Tällöin tulen vaikutus maaliin heikkenee oleellisesti.

Tykistöaseiden määrä Euroopassa on kuitenkin hyvin vähäinen suhteessa niihin rahamääriin, joita puolustusmenoihin yleensä on käytetty. Tästä kertoo paljolti jo se, että Suomen piskuisella armeijalla on yksi Länsi-Euroopan voimakkaimmista ellei jopa voimakkain tykistö.

Samalla se tarkoittaa, että tykistöosaaminen on Suomessa maailman huippua, koska muualla tykistön käyttöön ei ole viime vuosikymmeninä panostettu suuresti.

Tosiasia on, etteivät EU-maat kykene luovuttamaan Ukrainalle tykkejä, koska niitä ei yksinkertaisesti ole lahjoitettavaksi saakka eikä edes myytäväksi. Edes Euroopassa sotilaalliseksi suurvallaksi havittelevalla Puolalla ei ole kuin n. 700 tykistöasetta, jotka nekin ovat suurelta osin neuvostoperua. Valtavan bruttokansantuotteen omaavalla talousjätti Saksalla ei silläkään riitä tykkejä annettavaksi, koska Saksalla niitä ei ole edes Puolan vertaa. Ja kun niitä tykkejä ei ole, niin tietenkään niihin ei ole ammuksiakaan varastoissa enempää, kuin mitä olemassa olevat tykit tarvitsevat.

Ei ihmekään, että muiden katseet suuntautuvat nyt NATO-maa Suomeen, jonka varastoissa sodan tarvitsemaa mannaa riittää aselajista riippumatta.

kosonenjuhapekka
Sitoutumaton Helsinki

Sisukas suomalainen ilman puoluetaustaa. Mitään vaihtoehtoa ei pidä poissulkea. Maalaisjärjen rippeiden vakaa puolustaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu