Ingmar Fornen käsitys kiusaamisesta

Blogeja ja kommentteja US:n puheenvuoroon aika ajoin kirjoittava Ingmar Forne kirjoitti yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta eli kiusaamisesta. Kommentointi oli kuitenkin estetty, joten siksi tämä kirjoitus.

Hyvinkin asiapitoinen blogi kuitenkin karkaa sivuraiteelle siinä vaiheessa, kun Forne arvioi PM Sanna Marinin olevan kiusaamisen uhri.

Se, että media kirjoittaa valtakunnan protokollassa kolmantena, tai tulkinnasta riippuen, neljäntenä olevan pääministerin toilailuista, ei suinkaan ole kiusaamista, vaan se on suorastaan median tehtävä.

Tehtävä, jota kansankielessä kutsutaan vallan vahtikoirana olemiseksi.

Vaikka pääministerin ei voida katsoa syyllistyneen rikokseen, hänen toimiaan on syytä siitä huolimatta arvioida mm. virkamieslain näkökulmasta. Valtion virkamieslaki (750/1994) 4 luku 14§ ei tietenkään velvoita poliitikkoja, mutta antaa suuntaviivoja myös heidän toiminnalleen.

14§ kuuluu seuraavasti: ” Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.”

Kyseisen pykälän loukkaamisen perusteella virkamiehiä on jopa erotettu virastaan.

Ministerin käsikirja ohjeistaa mm. virka-auton käytöstä seuraavasti: Valtioneuvoston virka-autot on tarkoitettu ainoastaan valtioneuvoston jäsenten sekä oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin sekä ylimmän virkamiesjohdon käyttöä varten. Autoja ei ole mahdollista luovuttaa heidän perheenjäsentensä tai muiden henkilöiden käyttöön. Valtioneuvoston ministeriautoja ja sopimustaksia käytetään ensisijaisesti virkatehtävien hoitamiseen. Ministerin tulee käyttää virka-autoa ja muita kuljetusjärjestelyitä myös turvallisuussyistä. Sen sijaan henkilökohtainen harrastustoiminta ja perheenjäsenten tilaisuudet eivät kuulu valtioneuvoston kuljetuspalveluihin.

En näkisi millään tavalla kiusaamisena sitäkään, että media paljastaa esim. ministerien väärinkäytökset virka-autojen käyttämisen osalta.

Joidenkin tahojen mielestä pääministerin yksityisyyden suojaa on loukattu.

Mitä sanoo lainsäädäntö: Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

 

kosonenjuhapekka
Sitoutumaton Helsinki

Sisukas suomalainen ilman puoluetaustaa. Mitään vaihtoehtoa ei pidä poissulkea. Maalaisjärjen rippeiden vakaa puolustaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu