Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloitteella voi vaikuttaa lainsäädäntöön. Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Tällä hetkellä aloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja susivahinkojen estämisestä on jo ylittänyt 50 000 kannattajan rajapyykin ja menee näin ollen eduskunnan aloitekäsittelyyn. Toinen aloite, joka on jo läpäissyt kannatuskynnyksen, on vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi.

Aloite henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luopumisesta on jo aivan hilkulla, sillä on jo yli 48 000 kannattajaa.

Kansalaisaloite on siis kansalaisille tarjottu minimaalinen mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön. Kansalaisaloitteen vaikuttavuus ei kuitenkaan ole suuri, koska se ei ole millään tasolla kansanedustajia sitova tai edes neuvoa-antava. Ainoa pelko kansanedustajalle aloitteen huomioimatta jättämisestä tulee yli 50 000 äänestäjän äänen menettämisestä. Tästä syystä aloitteet kannattaisi ajoittaa siten, että ne osuvat vaalikauden loppupuolelle, mutta siten, ettei aloitteen käsittelyn aloittaminen siirry uudelle aloittavalle eduskunnalle. Silloin ne kiinnostavat kansanedustajia keskimääräistä enemmän, jos silloinkaan.

Kun aloitteita selaa, on silmiinpistävää se, että aloitteet ovat todellakin valtaosaltaan maallikkojen tekemiä. Osa aloitteista on nimittäin sellaisia, ettei eduskunnalla ole käytännössä mitään mahdollisuuksia vaikuttaa aloitteiden esityksiin. Tähän ryhmään kuuluva aloite on mm. jo äänirajan ylittänyt vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamisesta.

Edelleen vireillä olevia, HX-hanketta (hävittäjäkauppa) koskevia aloitteita näyttäisi äkkisiltään katsottuna olevan neljä kappaletta. Luulisi, että yhtä asiaa koskevat aloitteet saataisiin mahtumaan yhden esityksen alle, mutta eihän sellainen suomalaisilta onnistu. Tekemällä samasta asiasta useita aloitteita varmistetaan se, että asia ei koskaan päädy eduskuntaan saakka.

Yleisesti ottaen kansalaisaloitteiden menestyminen on ollut eduskunnassa heikkoa. Tähän mennessä lukuisista yli 50 000 kannattajaa saaneista aloitteista on mennyt läpi vain kaksi; Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista sekä äitiyslaki.

Kansalaisaloite on kuitenkin hyvä työkalu, kun sitä käyttää oikein. Lakialoite voi hyvinkin mennä läpi, kun se on a) järkevä b) taloudellinen c) hyödyttää yhteiskuntaa d) on eduskunnan toimivallan alla laiksi säädettävissä e) on perustuslain mukainen f) huomioi EU:n kansallisen lainsäädännön ylittävät direktiivit.

kosonenjuhapekka

Sisukas suomalainen ilman puoluetaustaa. Mitään vaihtoehtoa ei pidä poissulkea. Maalaisjärjen rippeiden vakaa puolustaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu