Mikä ei saata olla oikeus ja kohtuus-ei saata olla lakikaan.

Näin sanotaan aivan uuden ajan alusta peräisin olevissa tuomarinohjeissa, jotka löytyvät Suomen laki -teoksen alkulehdiltä.

Ne bis in idem on latinankielinen fraasi ja oikeusperiaate, joka tarkoittaa ”ei kahdesti samassa (asiassa)”.

Ajokorttilaissa on muutama kummallisuus, jotka eivät noudata kumpaakaan periaatetta.

Syyllistyttäessä liikennerikokseen on seuraamuksena yleensä sakko. Vakavammissa tapauksissa seuraa myös ajokieltoa. Tieliikennelain uudistamisen yhteydessä ajokieltoja pidennettiin reilusti. Nyt viikon tai kuukauden ajokiellon sijasta puhutaan jo useammasta kuukaudesta tai jopa vuodesta.

Ajokorttilain 67§ mukaan poliisi voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä 64 §:n 1 momentissa tarkoitetusta teosta ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle.

64.1§:n mukaan poliisin on määrättävä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ajokieltoon, jos tämän on todettu syyllistyneen rikoslain 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen tai 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen.

Eli rekkakuski, taksikuski tai Woltin lähetti saa ajaa ehdollisesti, vaikka olisi syyllistynyt törkeään liikennerikokseen.

Sen sijaan jos syyllistyy vakavaan piittamattomuuteen liikenneturvallisuutta kohtaan, ei ehdollista ajokieltoa tunneta. Vakava piittaamattomuus liikenneturvallisuutta kohtaan on hieman ongelmallinen, koska sen osalta viranomaisella melkoisen laaja harkintavalta, mikä on vakavaa piittaamattomuutta. Vakavaksi piittaamattomuudeksi asia tulkitaan suoraan, mikäli päiväsakkojen määrä ylittää tietyn rajan.

Miten vakavaan piittaamattomuuteen voi syyllistyä? Esim. ajamalla satasen rajoitusalueella 119km/h, mikä itsessään olisi pelkkä liikennevirhe ja siten vähäisenä pidettävä teko. Mutta jos jääkin huomaamatta, että rajoitus muuttuu 80km/h nopeudeksi, jolloin rajoituksen ylitys onkin jo 39km/h, niin teko tulkitaan piittaamattomuutena, jolloin seurauksena on vähintään 10 viikkoa ajokieltoa ja tietysti sakkoja perisuomaiseen tyyliin niin, että tuntuu.

Tämän kaltaisessa tilanteessa vahingolle tulee pahimmillaan kohtuuttomat seuraukset. Et voi saada ehdollista ajokieltoa, koska ajokorttilaista on jätetty joko tahallaan tai vahingossa pois vakava piittaamattomuus liikenneturvallisuutta kohtaan ehdollista ajokieltoa harkittaessa.

Voit siis ajaa 200km/h 50km/h rajoitusalueella tai ajaa tolkuttomassa kännissä tai huumepäissäsi ja saada ehdollisen ajo-oikeuden, jos tarvitset korttia ehdottomasti elämistä varten ja olematta kuitenkaan täysi kriminaali.

Et kuitenkaan saa samaa oikeutta, jos ajat 39km/h ylinopeudella tyhjällä tiellä omistamallasi autolla selvin päin ja yksin, vaarantamatta tosiasiassa kenenkään turvallisuutta. Tai ohitat vastaavissa olosuhteissa stop-merkin pysähtymättä.

Jokainen voi laskea, paljonko ylimääräisiä kustannuksia pahimmillaan koituu siitä, että on ajokiellossa 10 viikkoa tai ylikin ja tarvitsee työssään ajokorttia. Olet siis joko työtön tai lomautettu ajokiellon ajan. Rangaistuksesta voi muodostua jopa kohtuuton.

Miten se otsikko menikään?

kosonenjuhapekka

Sisukas suomalainen ilman puoluetaustaa. Mitään vaihtoehtoa ei pidä poissulkea. Maalaisjärjen rippeiden vakaa puolustaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu