Perustuslain vastaista menettelyä Helsingin ympäristöineen uima-altailla ja asiaa koskevia valituksia käsitelleissä viranomaisissa

Äskettäin Suomessa oli erittäin vakava epidemia. Kahdesti tuon epidemian aikana koko maan uimahallit oli valtioneuvoston asetuksella suljettu, ensimmäisellä kerralla kolmeksi ja toisella kerralla kuudeksi kuukaudeksi. Pitemmän sulun päättyessä Helsinki lähimpien muiden kaupunkien ja omistamansa osakeyhtiön kanssa yhteistoiminnassa syyllistyi syrjintään vastoin perustuslain II luvun 6§:n 2. momentin kohtia 2, 8 ja 9. Jouduin tilanteessa käynnistämään perustuslain II luvun 9§:n 1. momentin mukaiset evakuointitoimet.

Hiukan ennen vappua 2021 hallitus antoi luvan avata julkisia uima-altaita ensi kertaa puoleen vuoteen. Helsinki yhdessä lähimpien muiden kaupunkien nimeltä Vantaa, Espoo ja Kauniainen sekä yhdessä olympiakomitean ja sen alaisten urheiluseurojen kanssa omistamansa osakeyhtiön nimeltä Urheiluhallit kanssa päätti kuitenkin toimia perustuslain 6§:n 2. momentin kohtien 2, 8 ja 9 vastaisesti. Vapun ja helatorstain välissä ympäristöineen kahden viikon ajan niihin tämän alueen uimahalleihin, jotka olivat auki, olivat tervetulleita vain invalidit, joilla on oikeus erityisuimakorttiin. Se, että terveet eivät olleet tervetulleita tämän alueen uimahalleihin tuolloin, oli vastoin perustuslain 6§:n 2. momentin kohtia 8 ja 9, eli terveydentila- ja vammaisuusperusteista syrjintää. Tätä kahden viikon jaksoa seurasi toinen kahden viikon jakso, jonka aikana rikottiin myös perustuslain 6§:n 2. momentin kohdassa 2 säädettyä ikäsyrjintäkieltoa terveiden osalta. Presidentti Paasikiven kuoleman jälkeen eli presidenttien Kekkonen, Koivisto, Ahtisaari, Halonen ja Niinistö kausilla syntyneet terveet eivät vieläkään päässeet uimaan. Presidentti Stubbin kaudella syntyneitä ei ollut vielä syntynyt, mutta jos heitä olisi ollut syntynyt, hekään eivät olisi vielä toukokuun 2021 aikana altaisiin päässeet.

Koko Helesvanissa oli ainoastaan yksi uima-allas, johon nämä liian terveet ja liian nuoret olivat toukokuussa 2021 tervetulleita. Se oli Katajanokalla sijaitseva yksityinen, jonka pääsymaksut olivat moninkertaiset kunnallisiin verrattuna. Tähän koko pääkaupunkiseudun kalleimpaan altaaseen oli sitten asiakkaita ruuhkaksi asti kun muualle ei päässyt. Mutta tämä vain jos sää salli, koska tuo Katajanokan allas sijaitsee taivasalla.

Paitsi että toukokuussa 2021 jouduin käyttämään kallista Katajanokkaa halvempien muiden helsinkiläisaltaiden sijaan, jouduin ajoittain myös käynnistämään perustuslain II luvun 9§:n 1. momentin mukaiset evakuointitoimet. Tiellä numero 4/E75 ajaessa Helsingistä milloin Lahteen milloin Järvenpäähän poltti silloisen autoni 1,2-litrainen ottomoottori runsaasti bensan ja viinan seosta, jossa oli 10% viinaa ja 90% bensaa. Näissä pohjoisemmissa kaupungeissa ei syyllistytty yhtä pahasti syrjintään kuin Helsingissä lähimpine naapurikaupunkeineen.

Olin asiasta yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja hänen kehotuksestaan edelleen yhdenvertaisuuslautakuntaan. Yhdenvertaisuuslautakuntaan asian voi viedä vain silloin jos on nimeltä mainita ketä on kohdeltu huonommin kuin jotakuta toista, ja kantelijan on oltava tämä syrjinnän kohteena ollut henkilö. Näin ollen vaikka syrjittyjä tässä oli luokkaa miljoona henkilöä, asia voitiin käsitellä yksinomaan minuun kohdistuneena syrjintänä kanteluni johdosta, koskei minulla ollut valtuutuksia muilta miljoonalta saman syrjinnän uhrilta. Lautakunta ei ollut asiassa täysin yksimielinen. Lautakunnan enemmistö oli sitä mieltä että mitään syrjintää ei ollut tapahtunut, mutta asian esittelijä oli sitä mieltä että ikäsyrjintää toukokuun jälkipuoliskolla oli tapahtunut lainvastaisesti. Yritin sekä alueellisessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa saada päätös muutettua esittelijän eriävän mielipiteen mukaiseksi, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Helsingin hallinto-oikeus vastasi: ”Syytä yhdenvertaisuuslautakunnan päätöksen muuttamiseen esittelijän eriävän mielipiteen mukaiseksi ei ole. Kaksisataaseitsemänkymmentä euroa.” Korkein hallinto-oikeus vastasi: ”Valituslupaa valittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä ei myönnetä. Viisisataakolmekymmentä euroa.” Oikeudenkäyntikuluni olivat tässä asiassa siis yhteensä kahdeksansataa euroa. Myöskään kantelu oikeuskanslerille ei tuottanut mitään tulosta.

Mikä se semmoinen oikeusvaltio oikein on, joka edellä kuvatuin tavoin rikkoo omaa perustuslakiaan ja syrjii ihmisiä mielivaltaisella perusteella?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu