Jäästä, jäätiköistä ja Joulusta

Suomen ja Euroopan talviajan ilmastoon vaikuttaa oleellisesti sääilmiö nimeltään NAO (North Atlantic Oscillation), jolla ymmärretään (yleensä) Azorein ja Reykjavikin välistä ilmapaineen eroa. Alla olevassa kuvassa_1 on esitetty NAO:n vaiheiden ilmastovaikutuksia Pohjois Atlantin ympäristössä.

Kuva_1. NAO ilmastovaikutuksia.

 

Kuvassa_2 on esitetty NAO talvi-indeksin historiaa. Talvi-indeksin on todettu korreloivan Euroopan ja eritysesti Pohjois Euroopan säähistorian kanssa.


Kuva_2. NAO-indeksin historiaa.

 

Alla olevassa kuvassa_3 on esitetty Itämeren jääpeitteen historiaa vuosikymmenittäin. Vaihtelua on, mutta selvää korrelaatiota on havaittavissa NAO-indeksin ja Itämeren  jääpeitteen välillä.

Kuva_3. Itämeren jääpeitteen historiaa.

 

Alla olevassa kuvassa_4 on esitetty alppijäätikön vetäytymistä 1800-luvun loppupuolella. Toipuminen Pikku Jääkaudesta on aivan selvää.

Kuva_4. Alppijäätikkö 1800-luvun loppupuoliskolla.

Alla olevassa kuvassa_5 on esitetty 1970-luvun ja 1980-luvun alkupuolen negatiivisen NAO-indeksin vaikutus Sveitsin ja Italian alppijäätiköihin. Jäätiköt kasvoivat negatiivisen NAO-indeksin aikana.

Kuva_5. Aikasarja Sveitsin ja Italian alppijäätiköiden vaihtelusta.

 

Alla olevassa kuvassa_6 on esitetty NAO-indeksin vaikutus PDSI-indeksiin (Palmer drought severity index). Tarkasteluväli on 1900 – 2005. Yläosassa on negatiivinen NAO-indeksi ja alaosassa positiivinen NAO-indeksi. Välimeren alue ja Pohjois Amerikan luoteisosat näyttäisivät reagoivan samalla tavalla.

Kuva_6. PDSI aikaväliltä 1900- 2005. Ylhäällä NAO- ja alhaalla NAO+.

 

Alla olevassa kuvassa_7 on esitetty NAO-indeksi Tammi-, Helmi-, ja Maaliskuulle. Kuvassa_8 on esitetty Jyväskylän lämpötila poikkeamat. Viimeisin kylmäjakso osuu yhteen vuoden 2010 ympärillä olevaan negatiiviseen NAO-indeksiin.


Kuva_7. Tammi-, Helmi- ja Maaliskuun NAO-indeksi.


Kuva_8. Jyväskylän lämpötilan poikkeamat.

 

Lähihistorian kylmät jaksot osuvat alhaiseen auringon aktiivisuuteen, kuva_9 alla.

Kuva_9. Pohjoisen pallonpuoliskon (65N) saama auringon säteily Juhannuksena.

 

Alla olevassa kuvassa_10 on yläosassa esitetty aurinkotuulen nopeus ja alaosassa Oulun neutronilaskurin arvoja. Vuoden 2010 kohdalla aurinko näyttäisi olleen ”vähemmän aktiivinen”.


Kuva_10. Aikasarja aurinkotuulen nopeudesta ja neuronivuon tiheydestä.

 

Alla olevasta kuvasta_11 selviää, että vuonna 2010 aurinko oli hiljaisessa vaiheessa. Vastaavasti kuvasta_12 selviää, että tällä hetkellä aurinko on ruvennut kesken kaiken ”säästelemään” pilkkujen määrässä. Jotakin poikkeavaa on tapahtumassa?


Kuva_11. Lyhyt aikasarja auringon pilkuista.


Kuva_12. Auringon pilkut viimeisen kuukauden ajalta.

 

Yndestad on viimeisessä julkaisussaan tuonut esiin kuun aiheuttamat lämpötilan oskillaatiot (74 v. ja 298 v.), sekä auringosta johtuva 178 v. oskillaation, kuva_13.
Voimakas lämpeneminen 1980-luvun lopulta aina 2020 luvulle on johtunut siitä, että oskillaatioiden amplitudit ovat olleet samanaikaisesti positiivisessa vaiheessa.

Nyt ollaankin siirrytty laskevien trendien aikakaudelle. Ja kylmempää on odotettavissa.


Kuva_13. Kuun ja auringon aiheuttamat lämpötilan oskillaatiot. NAO on sininen.

 

Yhteenvetoa

NAO vaihe on siirtynyt (tai siirtymässä) negatiiviseen vaiheeseen:

  • Ilmavirtaukset muuttuvat ja  tuulet heikkenevät
    • Pohjois Atlantti oli kesällä 2023 vähätuulinen, mikä edesauttoi korkeisiin lämpötiloihin.
  • Suomessa kylmemmät talvet ja vähäsateisemmat vuodet edessä.
  • Alpeilla sataa enemmän lunta ja jäätiköt kasvavat.
  • Sateet lisääntyvät Keski Euroopassa ja Välimeren alueella.

Koska ilmasto on hyvin stabiili ja vastustaa muutoksia, tapahtuvat ym. muutokset hissukseen.

Ilmaston stabiilisuus selviä hyvin alla olevasta kuvasta_14, joka kuvaa Etelä Mantereen jäätilannetta:

  1. vuonna 2014 ei alkanut uusi jääkausi
  2. vuonna 2023 ei tullut mitään ”hot housea”.

 

Näyttäisi tulevan vanhanajan Joulu.

Lasse Hernesniemi

Entinen CO2-uskovainen, joka asioita selvitettyään muuttui epäileväiseksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu