Tuulivoima potee anemiaa

Johdanto

Suomessa kohistaan paljon Vihreän siirtymän tuomista investoinneista, jotka ”ihan kohta” alkavat realisoitua ja pelastavat Suomen talouden.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan talouden rakennemuutosta, jossa luovutaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Vihreä siirtymä on siis poliittinen valinta, johon ei ole mitään pakottavaa tarvetta.

Vetytalous on nostettu Vihreän siirtymän keppihevoseksi, jolla mm. poliitikot voivat ratsastaa parempien hillotolppien ääreen; esim. EU parlamenttiin.

Vedyn valmistaminen vedestä elektrolyysin avulla kuluttaa valtavasti sähköä, joten sähkön saatavuudella ja hinnalla on oleellinen merkitys. Sähkön kulutus riippuu käytetystä teknologiasta ja vedyn (varastointi) vastapaineesta. Vetykilon valmistamiseen 200 bar paineeseen kuluu n. 55 kWh sähköä.

EU poliittisena tavoitteena on, että Vihreä vety tehdään uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreän vedyn investointeihin on valmisteltu erilaisia tuki- ja rahoitusinstrumentteja.
Nämä tukimuodot kohdistuvat epäsuorasti myös tuulivoiman tukemiseen.

Tällä hetkellä ydinvoimasähköllä tehtyä vetyä ei hyväksytä EU’n tukien piiriin.

 

Tuulivoiman anemia

Tuulivoimalla tuotetun sähkön hintaa laskettaessa käytetään erilaisia kapasiteettikertoimia. LUT tutkimuksessa (2017) käytettiin kapasiteettikertoimena 0,331 eli tuulivoima tuotti 33,1% asennetusta tehosta vuoden tarkastelujaksossa.

Suomen Hyötytuulen Tahkoluodon merituulivoimalan ”demonstraatiohankeen” (30 MW) kapasiteettikertoimeksi ilmoitetaan 0,415.

Alla olevassa kuvassa_1 esitetään Suomen ja Ruotsin käyttökertoimia eli kuinka paljon asennetusta tehosta on saatu sähköksi. Molemmissa maissa huippu osuu vuodelle 2020, minkä jälkeen trendit ovat alaspäin.

Kuvista voidaan olettaa:

  • molemmissa maissa tuuliolosuhteet ovat keskimäärin yhteneväiset
  • Ruotsin käyttökertoimet ovat huonoja, mutta ei ole Suomellakaan kehumista
  • koska Ruotsi aloitti laaja-alaisen tuulivoiman rakentamisen aikaisemmin ja nimenomaan suurilla tuulivoimapuistoilla, näyttäisi tuulivoiman lukumäärän lisääntymisellä olevan negatiivinen vaikutus käyttökertoimeen


Kuva_1. Tuulivoiman käyttökertoimia Suomessa ja Ruotsissa.

 

Alla olevassa kuvassa_2 esitetään Suomen tuulivoiman käyttökertoimia vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudella. Tässäkin tarkastelussa vuosi 2020 esiintyy edukseen.


Kuva_2. Suomen tuulivoiman käyttökertoimia alkuvuodelle.

 

Alla olevassa kuvassa_3 (Fingrid) on esitetty vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden tuulivoiman tuotantoa, ja eritysesti tuotannon vaihtelua. Käyttökerroin samalle jaksolle 0,34.


Kuva_3. Tuulivoiman tuotanto 1.1.2024 – 31.3.2024.

 

Yhteenvetoa

Maatuulivoiman laitekustannukset ovat nousseet viime vuosina oleellisesti. Vuoden 2024 asennettavan kapasiteetin hinnaksi (EK’n mukaan) tulisi 1,30 M€/MW ja vuodelle 2025 1,40 M€/MW. Käyttämällä vuoden 2023 käyttökerrointa (0,28) muodostuu uusien tuulivoimaloiden LCOE hinnaksi:

  • 2024 asennus 50 €/MWh
  • 2025 asennus 54 €/MWh

Tahkoluodon demonstraatioprojektin LCOE hinta on 91 €/MWh, jota voidaan pitää merituulisähkön hintana Suomessa. Merituulivoimaa on nimenomaan pidetty vedyn valmistuksen sähköntuottajana.

Toimiva vetytalous vaatii, että vetyä on jatkuvasti saatavilla, mikä taasen vaatii, että sähköä on jatkuvasti saatavilla. Tuulivoimaan perustuva Vetytalous ei ole kannattavaa, vaikka laiteet saisi ilmaiseksi.

Eli ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää ydinvoima.

Puolaan rakenteilla olevan Westinghouse ydinvoimalla tuotetun sähkön LCOE hinnaksi muodostuu 56 €/MWh.

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen alkuperäinen laitostoimittaja oli Toshiba, joka ajautui suoritustilaan. Siitä tuhkasta on noussut Westinghouse.

Hanhikiven rakennusalue on siirtynyt Rosatomilta  Fennovoimalle (sovittu on). Alueelle on kaavoitettu (ja hyväksytty) kaksi ydinreaktoria.

Ei muuta kuin 2 *1250 MW rakenteille. Toimittaja ja rahoitus löytyy Yhdysvalloista.

 

 

 

 

Lasse Hernesniemi

Entinen CO2-uskovainen, joka asioita selvitettyään muuttui epäileväiseksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu