Hei. v.-39 Päiv. Tunn. Sanasta;

Ef. 3: 1-6, Paavali, pakanoiden apostoli  3  Tämän vuoksi (Viittaa ilmeisesti edellisissä jakeissa todettuun kaikkien uskovien yhdistymiseen hengelliseksi rakennukseksi Kristuksessa. Ilmaus toistuu jakeessa 3:14. (Suom. huom.) minä, Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. 2. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, (Tai ”hallintavastuusta”; samoin jakeessa 3:9,) joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. 3. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. 4. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. 5. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on Hengessä ilmoitettu Hänen Pyhille apostoleilleen ja profeetoille: 6. myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, (Vapaa käännöstapa: ”Tämä salaisuus on, että myös ei-juutalaiset ovat perillisiä Israelin kanssa,”) samaa ruumista ja  osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta.  KommentaariRaam. os. 3:1 Paavali oli joutunut Roomassa kotiarestiin sen takia, että hän oli saarnannut evankeliumia Jeesuksesta. Jerusalemin uskonnolliset johtajat eivät pitäneet Jeesusta Messiaana vaan kokivat Hänen opetuksensa uhkana. He olivat painostaneet roomalaisia pidättämään Paavalin ja haastamaan hänet oikeuteen maanpetoksesta ja kapinan lietsomisesta juutalaisten keskuudessa. Paavali oli vedonnut keisariin ja odotti nyt oikeudenkäyntiään (katso Ap. t. 28:16-31). Vaikka hän oli kotiarestissa, hän uskoi vahvasti, että Jumala ohjasi kaikkea, mitä hänelle tapahtui. Olosuhteet voivat joskus saada meidät epäilemään, hallitseeko Jumala maailman tapahtumia. Paavalin tavoin voimme luottaa siihen, että mitä tahansa tapahtuukin, Jumalalla on kaikki hallinnassaan.  3:2-3 ”Jumalan armon taloudenhoito” merkitsee Paavalille uskottua erityistä luottamustehtävää, joka oli evankeliumin saarnaaminen pakanoille. Jumala osoitti tämän suunnitelmansa Paavalille näyssä. Paavali kertoo kokemuksestaan kuningas Agrippalle puolustautuessaan juutalaisten syytöksiä vastaan (katso Ap. t. 26:12-18).  3:5-6 Menneet sukupolvet eivät olleet saaneet tietää Jumalan suunnitelmaa. Tämä ei johtunut siitä, että Jumala olisi halunnut salata asioita omalta kansaltaan. Hän oli jättänyt suunnitelmansa ilmoittamatta siksi, että halusi tehdä sen tiettäväksi kaikille juuri oikealla hetkellä. Jumala suunnitteli yhdistävänsä juutalaiset ja pakanat yhdeksi ruumiiksi, seurakunnaksi. Jo Vanhan testamentin aikaan tiedettiin, että pelastus kuului myös pakanoille (Jes. 49:6), mutta Vanhassa testamentissa ei ilmoitettu sitä, että pakanat ja juutalaiset tulisivat Jeesuksessa tasa-arvoisiksi. Tasa-arvoisuus tuli mahdolliseksi, kun Jeesus purki vihollisuuden muurin ja loi ”nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi” (2:14-15).  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu