Kaikki haluavat parempia mielenterveyspalveluja, mutta…

Mielenterveyspalvelut ovat tärkeä osa sairaanhoidon palvelujärjestelmää. Ne ovat olleet myös kuluvan vaalikauden aikana vahvasti esillä, kun sote-palvelujärjestelmää on uudistettu. Kansalaisaloite terapiatakuusta (Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi – Kansalaisaloitepalvelu) kuitenkin kaatui eduskunnan käsittelyssä viime syksynä. Terapiatakuuta koskevassa aloitteessa esitettiin parannettavaksi matalan kynnyksen palveluja mielenterveysongelmissa. Hoidon tarve pitäisi aloitteen mukaan arvioida välittömästi apua haettaessa ja oireen mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon alkaa kuukauden sisällä. Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ei mielenterveysongelmia ole asetettu erityisasemaan, vaan niitä koskevat samat hoitoon pääsyn aikarajat kuin muutakin sairaanhoitoa. Hoitoon pääsyä perustason sairaanhoitoon on sote-uudistuksen hyväksymisen jälkeen vielä kiristetty niin, että hoidon tulisi marraskuussa 2024 alkaa jo 7 vrk kuluessa hoidon tarpeen arviosta (Hoitoon pääsy (hoitotakuu) – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)), mutta tuo seitsemän päivän hoitotakuu ei velvoita järjestämään mielenterveyspotilaalle psykoterapiaa. Mitään selvää suunnitelmaa edes sille, miten tuo 7 vrk hoitotakuu käytännössä saavutetaan, ei Sanna Marinin hallitus esittänyt.

Vaikka mielenterveysongelmat ovat olleet julkisessa keskustelussa paljon esillä, ei mielenterveysongelmien esiintyvyys Suomessa ole 2000-luvulla mitenkään erityisesti kasvanut. Uusien mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä jopa väheni vuoteen 2015 asti. Syynä oli erityisesti eläkkeiden alkavuuden väheneminen yli 50-vuotiailla, vaikka nuoremmissa ikäryhmissä työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus hieman lisääntyi (Lääkärilehti – Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä (laakarilehti.fi)). Vuoden 2015 jälkeen mielenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on taas alkanut kasvaa kaikissa ikäryhmissä. Muutokset ovat olleet samansuuntaisia miehillä ja naisilla. Masennus on tärkein mielenterveysongelmiin perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden syy, ja sen merkitys kasvaa iän myötä. Vaikka masennuksesta johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet kasvussa, on itsemurhien määrä Suomessa ollut melko tasaisessa laskussa jo 30 vuoden ajan: Kun vuonna 1990 Suomessa tehtiin yli 1500 itsemurhaa, oli vuonna 2020 itsemurhien määrä 717 (Tilastokeskus – 7. Itsemurhia aiempaa vähemmän (stat.fi) – toki siinäkin on 717 kuolemaa liikaa. Tärkeimpänä syynä itsemurhien määrän vähenemiseen pidetään masennuksen parantunutta lääkehoitoa.

Toisen keskeisen pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavan mielenterveysongelman eli skitsofrenian esiintyvyys on pysynyt Suomessa suurin piirtein vakiona eli 1 %:n tasolla Suomen väestöstä. Skitsofrenian parantunut lääkehoito on lisännyt oleellisesti mahdollisuuksia hoitaa potilaita avohoidossa. Psykiatrisen sairaanhoidon sairaalapaikat ovatkin vähentyneet 2000-luvulla nopeasti.

Keskustelussa mielenterveysongelmien hoidosta ei ole juurikaan tuotu esiin sitä tosiasiaa, että vaikeiden psykiatristen potilaiden hoitojärjestelmä on sekin Suomessa kovaa vauhtia kriisiytymässä. Suuressa osassa maata vallitsee suuri pula niin psykiatrian erikoislääkäreistä kuin mielenterveyshoitajista. Esimerkiksi Uudenmaan alueen psykiatrisesta sairaanhoidosta vastaavan HUS-yhtymän psykiatrian alan lääkärin viroista on vain 35 % täytetty viran pätevyysehdot täyttävillä psykiatrian erikoislääkäreillä. Tilanne on vielä huonompi monilla Ruuhka-Suomen ulkopuolisilla hyvinvointialueilla, joilla on vaikeuksia saada edes minimimäärää psykiatrian erikoislääkäreitä palvelukseensa. Tahdonvastainen psykiatrinen hoito kuitenkin edellyttää, että psykiatrisen potilaan pakkohoitopäätöstä on tekemässä useampi kuin yksi lääkäri.

Psykiatristen potilaiden lääkehoitoa voi toteuttaa vain laillistettu lääkäri. Vaikeiden psykiatristen potilaiden hoidon rapautuminen on alkanut valitettavasti näkyä myös ympäröivässä yhteiskunnassa erilaisena häiriökäyttäytymisenä tai jopa väkivallantekoina, kun potilaat eivät ole asianmukaisessa seurannassa ja jättävät esim. heille määrätyt lääkehoidot ottamatta. Olenkin itse melko skeptinen sen suhteen, miten suomalaisesta terveyspalvelujärjestelmästä löytyy psykiatrian alan osaajaresursseja lisäämään psykoterapian saatavuutta. Ehdotettu terapiatakuu on myös kovasti painottanut yhden hoitomuodon eli psykoterapian (vaikka takuun piiriin kuuluisivat myös muut psykososiaaliset interventiot) saatavuutta, vaikka esim. masennukseen hoitoon on muitakin vaikuttavia hoitomuotoja. Lääkehoidon rinnalla uudet neuromodulaatiohoidot (magneettistimulaatiohoito) ovat jo lisäämässä merkitystään masennuspotilaiden hoidossa (Depressio (kaypahoito.fi)).

Mielenterveysalan kansalaisjärjestöjen ehdottaman terapiatakuun rinnalla psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiantuntijat ovat rakentaneet Terapiat etulinjaan -hankkeessa uutta toimintamallia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille (Terapiat etulinjaan -toimintamallin idea – Terapiatetulinjaan). Tässä STM:n rahoittamassa valtakunnallisessa kehittämishankkeessa pyritään porrastamaan psykososiaalisia palveluja niin, että palvelut järjestetään jatkumoksi. Apua tarvitsevalle tarjotaan ensi sijassa sellaista näyttöön perustuvaa hoitoa, joka kuormittaa häntä itseään ja palvelujärjestelmää mahdollisimman vähän. Terapiat etulinjaan -hankkeessa erilaiset digitaaliset palvelut hoidon tarpeen arvioinnissa ja nettiterapiat ovat selvästi suuremmassa roolissa kuin ehdotetussa terapiatakuussa. Vaikka psykiatrian asiantuntijat ovat optimistisia sen suhteen, että osaajia riittäisi Terapiat etulinjaan -hankkeen mukaisiin palveluihin, olen itse senkin asian suhteen epäileväinen. Kun osaavan työvoiman tarjonta vähenee samanaikaisesti, kun palvelutarve lisääntyy, tulisi jostain aina pystyä vapauttamaan resursseja, jos uusia palveluja halutaan pystyttää.

Julkisessa terveydenhuollossa on tällä hetkellä pulaa osaajista. Ratkaisuksi psykiatrian osaajapulaan on ehdotettu mm. psykoterapian hankintaa palvelusetelillä. Yksityisen terveydenhuollon psykoterapeuttien resurssit ovat pitkälti kiinni Kelan-kustantamassa kuntoutuksessa, jonka kustannusvaikuttavuutta moni psykiatrian asiantuntija vahvasti epäilee. Yksi keino parantaa matalan kynnyksen psykoterapiapalveluiden saatavuutta olisikin toteuttaa Terapiat etulinjaan -hankkeen mukainen mielenterveysongelmien hoidon valtakunnallinen porrastus ja samalla siirtää resursseja Kelan kustantamista psykoterapioista tuon hankkeen mukaisen palveluketjun toteuttamiseen.

LasseLehtonen
Kokoomus Espoo
Ehdolla eduskuntavaaleissa

Toimin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajana ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professorina. Olen osallistunut terveydenhuollon kehittämiseen mm. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmässä sekä Euroopan unionin komission eurooppalaisen terveydenhuollon kehittämisen asiantuntijaryhmässä (EXPH). Kuulun myös Eroon koronasta -tutkijaryhmään. Jaan tässä blogissa tietoa ja omia ajatuksiani suomalaisen terveydenhuollon tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Olen ehdolla Uudeltamaalta kevään 2023 eduskuntavaaleissa: https://lehtonenlasse.fi/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu