Analyysi: ”Yhteiskuntasopimus 2.0” on huono ja vaarallinen vitsi

Hallitus julkaisi tänään suunnittelemansa korvaavat toimet Sipilän yhteiskuntasopimuksen kaaduttua. Tarkoituksena oli hakea kilpailukykyä lisääviä toimia, joista päätetään hallituksen kesken ilman työmarkkinajärjestöjä.

Lopulta pakettiin päätyi muun muassa joidenkin vapaiden muuttaminen palkattomiksi, ensimmäisen sairaslomapäivän muuttaminen palkattomaksi ja sairausloma-ajan palkan pudottaminen 80%, ylityökorvausten puolittaminen, sunnuntailisän laskeminen 75% sekä julkisen sektorin lomien leikkaaminen. Toimet on tarkoitus toteuttaa niin, etteivät työmarkkinajärjestöt enää voi sopia keskenään listalla olleista asioista.

Palkansaajapuoli on lytännyt paketin täysin, ja EK on odotusten mukaan kehunut sitä vuolaasti. Palkansaajapuoli on kritisoinut toimia eritoten siitä, että niillä merkittävästi siirretään valtaa pois kolmikannalta. Paketti onkin niin paha isku kolmikannalle, että jopa yleislakon uhka on todellinen.

Yleisesti ottaen pakettia pitäisi arvioida sen mukaan, mikä on sen vaikutus viennin kilpailukykyyn. Vähälle huomiolle onkin jäänyt se, että esitettyjen toimien vaikutus viennin kilpailukykyyn on lähes olematon. Ensinnäkin toimet vaikuttavat ainoastaan työvoimakustannuksiin, jotka ovat monilla tärkeimmillä vientialoilla vain muutama prosentti tuotantokustannuksista. Toisekseenkin, toimien vaikutus edes työvoimakustannuksiin on kyseenalainen. Esimerkiksi ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuuden poisto ei Ruotsissa lisännyt olleenkaan sairaslomia. Näin ollen tällä ei todennäköisesti ollenkaan vähennetä sairaslomia, jolloin vaikutus jää hyvin pieneksi.

Ehkä merkittävintä on kuitenkin paketin työmarkkinoita epävakauttava vaikutus. Toteutuessaan paketti tulee vähintäänkin merkittävästi haittaamaan tulevia palkkaneuvotteluja, ja pahimmassa tapauksessa tilanne voi kärjistyä yleislakoksi. Jo pieni lakkosuma neuvottelujen yhteydessä riittäisi syömään kokonaan koko paketin tuomat hyödyt taloudelle.

Onkin todettava, että ollessaan vieläpä massiivinen riski työmarkkinarauhalle, täydeksi pannukakuksi jäänyt ”Yhteiskuntasopimus 2.0” on lähinnä huono ja vaarallinen vitsi.

Mitä olisi pitänyt tehdä?

Hallituksella ei ole mitään syytä, miksi se ei voisi käynnistää uudelleen yhteiskuntasopimusneuvotteluja. Itse asiassa ne olisi luontevinta käydä juuri seuraavan työmarkkinaratkaisun yhteydessä, samalla kun palkoista neuvotellaan. Huono ja vesitetty yhteiskuntasopimus sekin jo parantaisi viennin kilpailukykyä enemmän kuin nykyinen ratkaisu. Se ei myöskään vaarantaisi työmarkkinoiden rauhaa, vaan nimenomaan tukisi sitä ja mahdollistaisi vielä haastavammat ratkaisut tulevaisuudessa.

Työmarkkinajärjestöt eivät ehkä löytäneet sopua merkittävistä työajan pidennyksistä, mutta nimenomaan viennin kilpailukykyä voitaisiin rutkasti lisätä muilla ratkaisuilla, joihin työmarkkinajärjestöt pystyisivät taipumaan. Toimia voitaisiin myös keskittää nimenomaan strategisille vientialoille, ja tehdä alakohtaisia lisäratkaisuja. Yleisesti ottaen esimerkiksi seuraavista erittäin tehokkaista keinoista olisi mahdollista sopia:

-Työaikapankit

-Esimerkiksi mahdollisuus 5% väliaikaiseen palkanalennukseen merkittävää tappiota tekevissä yrityksissä, jolla voitaisiin estää lomautuksia ja vähentää irtisanomisia.

-Äärimaltillinen palkkaratkaisu tai jopa puhtaat nollakorotukset

-Muita palkkakustannuksiin vaikuttavia toimenpiteitä, esimerkiksi lomarahojen maltillinen pienentäminen

-Vientiteollisuuden energian hintaan vaikuttavia toimenpiteitä aloilla, jossa se on merkittävä kilpailukykytekijä.

-Logististen kulujen vähentäminen eri keinoin ja myös pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi raideliikenneinvestoinneilla

-Pienyrityksiin kohdennettavia toimia, esimerkiksi ”vauvariskiin” vaikuttavia toimia, alv-vapauden alarajan nosto, mahdollisesti mahdollisuus pidentää koeaikaa 6kk pienyrityksissä. Pienyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä voitaisiin myös yrittää vähentää. Pienyritysten osalta voisi myös esimerkiksi olla niin, että aiemmin esitetty 5% joustomahdollisuus palkkaan tappiota tuottavassa yrityksessä nostettaisiin maksimissaan 15%, jos työntekijät suostuvat viisi prosenttia ylittävään alennukseen. Moni työntekijä ehkä haluaisikin tällaista mahdollisuutta pienyrityksissä, jos vaihtoehtona yt-neuvottelut.

-Myös esimerkiksi työaikaa ja vastaavia asioita voitaisiin tarkastella alakohtaisesti niillä aloilla, joilla juuri esimerkiksi työajan pituus on merkittävä kilpailukykytekijä.

 

Listan muutamat valtion investointeja vaativat ehdotukset voisi helposti rahoittaa esimerkiksi hallituksen 1,6 miljardin kärkihankkeisiin varatulla tuella, tai perumalla osa yhteiskuntasopimuksen yhteyteen kaavailluista veronalennuksista. Väittäisin myös, että nämä olisivat tehokkaampia keinoja kärkihankkeiden tukemiseksi kuin esim. tuki navettojen rakentamiseen tai hyvätuloisten verotuksen alentaminen.

Nämä ovat kuitenkin vain esimerkkejä siitä, mitä laaja-alaiseen yhteiskuntasopimukseen voisi kuulua. SDP:n esittämä malli, jossa neuvotteluihin otettaisiin kaikki yhteiskunnan tärkeimmät osapuolet mukaan ja neuvotteluihin varattaisiin riittävästi aikaa, voisi poikia vielä paljon innovatiivisempia ratkaisuja, ja myös muihinkin ongelmiin kuin pelkkään viennin kilpailukykyyn.

Mitä nyt tapahtuu?

Nähtäväksi jää, mihin hallituksen sooloilu johtaa. Selvää kuitenkin on, että se ei tule johtamaan merkittävään kilpailukykyloikkaan. Todennäköisempää on, että se johtaa yleislakkoon.

Ymmärrän hyvin, jos ay-liike ryhtyy toimenpiteisiin tämän paketin seurauksena. Suomalaisen sopimusyhteiskunnan romuttaminen on nimittäin paljon tämän paketin sisältöä vakavampi ja kauaskantoisempi asia. Paketin ollessa muutenkin täysin toimimaton, paketin kaataminen olisi erittäin järkevä teko, jos se johtaisi esimerkiksi uusiin yhteiskuntasopimusneuvotteluihin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu