Sipilä valehtelee jo avoimesti

Olen jo pitkään kiinnittänyt huomiota Sipilän usein käyttämiin varsin kyseenalaisiin argumentteihin. Vaalien alla kirjoitin muun muassa kokonaisveroasteen käytöstä poliittisessa keskustelussa.

Nyt Sipilä on kuitenkin ylittänyt pisteen, jossa heikot argumentit ovat muuttuneet suoriksi ja avoimiksi valheiksi. Pelotellessaan kansaa Sipilä on viime päivinä väittänyt Suomen velkaantuneen seitsemän vuotta ja velkaantuvan edelleen miljoona euroa tunnissa, ja joutuvan komission ohjaukseen jos Suomi ei noudata tiukkaa talouskuria.

Yllämainitut väitteet ovat puhtaita valheita. Ensinnäkin, Suomi on pahimmillaan velkaantunut noin 700 000 euroa tunnissa ja velkaantuu tällä hetkellä 600 000 euroa tunnissa. Toisekseenkin, Suomi ei missään tapauksessa tule joutumaan komission holhoukseen 3% alijäämäsäännön rikkomisesta.

3% alijäämäsääntö on osa vakaus- ja kasvusopimusta, jonka mukaan myös julkisen velan aste suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa olla yli 60%. Tällä hetkellä euromaiden keskimääräinen velka-aste on 92,9%. Suomen velka-aste on noin 60%, joka on Viron jälkeen kaikkien euromaiden alhaisin. Mikään euromaa ei ole joutunut komission holhoukseen tai saanut merkittäviä sanktioita tämän säännön rikkomista. Myös 3% budjettialijäämäsääntöä on rikottu, ja Saksa ja Ranska rikkoivat sitä jatkuvasti 2000-luvun alkupuolella ilman sanktioita. Yleisesti ottaen vakaus- ja kasvusopimusta on pidetty alusta lähtien lähinnä huonona vitsinä, eikä kukaan ota sitä tosissaan.

Näin ollen väite siitä, että Suomi joutuisi toisenlaista budjettipolitiikkaa noudattaessaan komission holhoukseen, ei ole ainoastaan kestämätön vaan suora valhe. Pahimmillaan Suomi voisi saada komissiolta pienen sakon, todennäköisesti komissio ei puuttuisi tilanteeseen mitenkään.

Pääministerin arvovaltaa kantavalta henkilöltä odottaisi, että edes hän pysyisi faktoissa. Viime aikojen tapahtumista päätelleen Sipilää ei kuitenkaan kiinnosta mitä muut kuin hänen omat kannattajansa ajattelevat hänestä ja hänen mielipiteistään. Tämä on erittäin vaarallinen kehityssuunta tilanteessa, jossa yhteiskuntarauha järkkyy pahasti jo valmiiksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu