Jäteöljyt

Suomessa puunkorjuussa, muussa metsäteollisuudessa ja maataloudessa regeneroimattomien jäteöljyjen ja mineraaliöljyjen käyttö on yleistä, jo yksin metsäkoneet käyttää kohteissa joista kaikki öljy valuu maahan n.4,2 miljoonaa litraa joka vuosi.
Tämän lisäksi tulee moottorisahat, metsäteollisuuden erilaiset kuljetusketjut, maatalous ym. kokonaismäärä on 5-6 miljoonaa litraa joka vuosi.
Yksi litra mineraaliöljyä pilaa miljoona litraa puhdasta vettä, ohessa lisää tietoa
jäteöljyjen ja mineraaliöljyjen haitallisuudesta.

MONISSA MAISSA REGENEROIMATTOMIEN
JÄTEÖLJYJEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY.
1 TYÖTURVALLISUUS
2 MAATALOUS
3 METSÄT
4 POHJAVEDET> PILAANTUMINEN
 MINERAALIÖLJYT JA JÄTEÖLJYT
> sairaudet
> myrkyt ravintoketjuun
> pieneliöstön tuhoutuminen

Mineraaliöljy on yleisnimitys, jota käytetään raakaöljyn tislatuista jalostustuotteis- ta. Näihin lukeutuvat myös voiteluaineet. Voiteluaineina käytettävät öljyt ovat monimutkaisia sekoituksia suorista ja haarautuva-ketjuisista parafiineista, syklisistä prafiineista ja aromaattisista hiilivedyistä.
Seuraavassa on lueteltu syitä siihen, miksi mineraaliöljyjä ei saisi valuttaa maa- han vaan käyttö tulisi rajata suljettuihin järjestelmiin, joista ne saadaan öljynvaih- don jälkeen talteen asianmukaista jatkokäsittelyä varten (regenerointi).

Öljyissä esiintyy lukuisia epäpuhtauksia aiheuttavia yhdisteitä kuten PAH-yhdisteitä, joihin lukeutuvat mm. antraseeni, fenantreeni, pyreeni ja trifenyyli. Muita epäpuhtauksia ovat nitrosoamiinit, klooratut parafiinit ja formaldehydit. Lisäaineista tärkeimpiä ovat sinkkidialkyyliditiofosfaatit, kaliumalkyylisuolat ja esterit, magnesium, natrium ja kalsiumsulfonaatit sekä trikesyylifosfaatti (TCP).
Muu käsittely kuin oikea regenerointi ei riitä koska mekaaninen puhdistus ei poista myrkyllisiä aineita eikä erota öljyssä olevia ja siihen muodostuneita eri jakeita omiin käyttötarkoituksiin tai tuhottavaksi.

Lisäksi jäteöljyissä on paljon metalli- ym.hiukkasia (nanopartikkelit) jotka on niin pieniä että ollessaan öljyssä eivät ole ihmisen silmin havaittavissa, niiden mekaaninen (sihti tai separaattori) erottaminen ei riitä.
Esimerkiksi ketjusahasta tulevan ohuen öljysumun mukana nanopartikkelit/myrkyt kulkeutuvat hengitysilman mu- kana ihmisen elimistöön altistaen sekä aiheuttaen monenlaisia sairauksia.
 
Ohessa listattuna löytyneitä haitallisia yhdisteitä.
-Rikki Formaldehydit/formaliinit
(voivat aiheuttaa kurkun turvotusta, keuhkoputken supistumista, keuhkotulehdusta sekä maksa ja munuaisvaurioita)
-Sykloparafiini Dieselöljy eli nafta PAH-yhdisteet Antraseeni Bentso(a)pyreeni -Fluorattu antraseeni Fenatreeni Klooratut parafiinit
(ärsyttää ihoa ja hengitysteitä) (ärsyttävä)
-Nitrosoamiinit Fosfori Tiatsoli Triatsiini
(aiheuttavat syöpää) (käytetään myrkkynä) (sienimyrkky)
-Mineraaliöljyt aiheuttavat hengitettyinä keuhkokudoksen tulehtumista. Rasva/öljy emulgoituu keuhkoissa aiheut- taen hylkimisreaktion joka voi johtaa pahimmassa tapauksessa kuolemaan.
-Ruuansulatusjärjestelmään joutunut mineraaliöljy voi myös aiheuttaa vastaavan keuhkokudoksen tulehtumisen pitkään jatkuneessa altistuksessa.
-Lisäksi öljy voi kerääntyä pisaroina eri elimiin kuten haimaan tai imusolmukkeisiin. Hiilivedyt ovat myrkyllisiä monille elimille, kuten hengitys-ja ruuansulatuselimille, maksalle ja keskushermostolle.
Useimmiten keuhkoku- doksen tulehtuminen on tyypillinen oire mineraaliöljylle altistuttaessa. Jotkin listatuista yhdisteistä aiheuttavat myös akuutteja maksasairauksia.

JÄTEÖLJYT
Öljyjen käytössä muodostuu öljyyn myös paljon fysikaaliskemiallisia muutoksia sekä voiteluominaisuudet heikkenee, jolloin öljyt on määräajoin vaihdettava.
Poistettavia öljyjä kutsutaan jäteöljyiksi, niitä on niinsanotut kirkkaat öljyt joita tulee hydrauliikasta ja vastaa- vista paikoista joissa ne ei ole suoraan palamisen kanssa tekemisissä ja moottoriöljyt jotka yleensä on mustia jäteöljyjä, molemmat on tehtävänsä tehneet ja muuttuneet alkuperäisistä öljyistä jäteöljyiksi.

Mineraalijäteöljy on vieläkin vaarallisempaa koska siihen voi muodostua mm. dioksiineja.

Tutkimuksissa on selvinnyt että käytetyn mineraaliöljyn myrkylliset yhdisteet aiheuttavat ihmiselle samanlaisia oireita kuin TOXIT OIL -syndrooma Espanjassa (mineraaliöljyn epäillään saastuttaneen ruokaöljyä ja johtaneen 600 ihmisen kuolemaan).
Irlannissa rehunkuivatuslaitteesta tippunut mineraaliöljy saastutti rehun ja ihmisiin dioksiini siirtyi rehua syö- neiden sikojen lihasta jota ihmiset söivät ravinnokseen.

Stanfordin yliopiston meribiologit ovat saaneet selville että kun Meksikonlahden öljyonnettomuudessa vuon- na 2010 öljynporauslautta räjähti, tonnikalakanta romahti Meksikonlahdella, koska aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet sekoittavat ja estävät sydämmen toiminnan.
Kun kaikkien selkärankaisten sydämen toimintaperiaate on samankaltainen koskee tämä myös ihmistä. Tätä tukee myös se että ilman laadun huonontuessa sydänsairaudet lisääntyvät. Samanlaisia esimerkkejä epäillyis- tä ja todistetuista mineraaliöljyn aiheuttamista myrkytyksistä on runsaasti.

Jäteöljyt ovat myrkyllisiä, ihmisille sekä eläimille vaarallisia. Jäteöljyt tuhoavat luonnossa pieneliöstöä, myrkyt siirtyvät ravintoketjuun sekä pilaavat pohjavesiä, jonka takia niille tarvitaan oma erikoiskäsittely, regenerointi. Regenerointi tapahtuu tislaamalla korkeita paineita, lämpötiloja, sekä apuaineita hyväksi käyttäen niin että erotetaan eri jakeita öljystä.
Yleensä otetaan erilleen bitumi ja polttoöljyjakeet jolloin huomattava osa myrkyistä poistuu, jäljelle jää perus- öljy jota voi käyttää raaka-aineena erilaisten öljytuotteiden valmistamiseen.

POLTTAMINEN
Jäteöljyn polttaminen on myös erittäin huono vaihtoehto, jo neitseellisistäkin öljyistä aiheutuu runsaasti päästöjä, jäteöljyissä on tapahtunut niin paljon fysikaaliskemiallisia muutoksia että emme edes tiedä mitä kaikkia päästöjä niitä poltettaessa muodostuu.
Kasviöljyn poltosta tulee pahimmillaa jopa 6-kertainen määrä mutageenisiä yhdisteitä petrolidieseliin verrattuna.

Öljyn poltosta aiheutuu hiukkaspäästöjä niin paljon että esimerkiksi Itä-meren alueella yksinomaan laivojen hiukkaspäästöt aiheuttavat 10 000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman (Lundin korkeakoulun tutkimus). Polttamalla tuhottavia öljyjätteitä tulee polttaa vain laitoksissa joissa on siihen tarkoitukseen hyvät savu- kaasujen puhdistuslaitteet.

Öljyjen hävittäminen polttamalla on tuhoamista, eikä se ole esimerkiksi kiertotaloutta.

Tutkimuksen mukaan (Lancet) saasteisiin kuolee 9 miljoonaa ihmistä vuodessa, se on 1,6 kertaa Suomen väkiluku, vertailun vuoksi liikenteessä kuolee 1,3 miljoonaa ihmistä.
Olisikohan jo Suomessakin aika ruveta regeneroimaan jäteöljyt, joita ei asianmukaisesti polteta.
L.T.

+2
lassinpalsta
Loimaa

Vanhoihin moottoripyöriin hurahtanut ukko.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu