SOTE-ministeri – vaihtamalla se paranee!

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämä jatkuvasti heikentyvä hoivakriisi, kohonnut vanhustenhoidon epävarmuus (1) ja lainvastaisuudet herättävät syvää huolta kansalaisten keskuudessa. On aivan välttämätöntä, että nyt katseemme kääntyy kohti parempaa tulevaisuutta ja vaadimme päättäjiltämme vastuullista ja pätevää johtajuutta. Tässä kolumnissa käsitellään sosiaali- ja terveysministerin vaihtamisen kiireellistä tarvetta suhteessa maamme muihin tärkeisiin haasteisiin, kuten Itämeren tilanteeseen ja rajaturvallisuuteen.

Meidän on ymmärrettävä, että vaikka muutkin haasteet – kuten Itämeri ja itäraja – ovat merkittäviä, sosiaali- ja terveysministeriön johtajuuden epäonnistuminen voi aiheuttaa peruuttamattomia tuhoja suomalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle (2). Tulevaisuutemme riippuu siitä, millaisia päätöksiä teemme tänään (3,4). Älkäämme jättäkö sitä huomisen huoleksi (5). On aika toimia ja vaatia muutosta. Suomen hyvinvointi (6) ja tulevaisuus ovat meidän käsissämme, ja meidän on tehtävä kaikkemme niiden turvaamiseksi. Menneiden virheistä on opittava (7).

Tärkeys ICE-luokituksessa

ICE-luokitus on arviointimenetelmä, jota käytetään priorisoimaan erilaisia aiheita tai tehtäviä niiden tärkeyden mukaan. Lyhenne tulee sanoista ”Impact” (vaikutus), ”Confidence” (luotettavuus) ja ”Ease” (helppous). Jokaiselle aiheelle tai tehtävälle annetaan pisteitä näiden kolmen osa-alueen perusteella, ja pisteiden avulla ne järjestetään tärkeysjärjestykseen. Mitä korkeammat pisteet, sitä suurempi vaikutus, luotettavuus ja/tai helppous kyseisellä aiheella tai tehtävällä katsotaan olevan.

Sosiaali- ja terveysministerin vaihtaminen kriittiseen aikaan on elintärkeää Suomen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tämä tärkeys korostuu entisestään, kun katsomme ympärillemme ja näemme, miten hoivakriisi repii rikki meidän yhteiskunnallisen solidaarisuuden verkkoamme (1-6) ja miten vanhusten hätähuutoihin vastataan välinpitämättömyydellä. Näiden ongelmien ratkaiseminen vaatii päättäväistä ja pätevää johtajuutta.

SMART-tavoitteet

SMART-tavoitteenasettelu on menetelmä, jota käytetään tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan. Lyhenne tulee sanoista ”Specific” (tarkka), ”Measurable” (mitattavissa), ”Achievable” (saavutettavissa), ”Relevant” (relevantti) ja ”Time-bound” (aikarajoitettu).

– Specific (Tarkka): Tavoite tulisi olla selkeästi määritelty ja konkreettinen, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä kohti pyritään.

– Measurable (Mitatettavissa): Tavoitteen tulisi olla mitattavissa, jotta voidaan arvioida, onko se saavutettu tai edistytty sitä kohti.

– Achievable (Saavutettavissa): Tavoitteen tulisi olla realistinen ja saavutettavissa annetuissa resursseissa ja aikataulussa.

– Relevant (Relevantti): Tavoitteen tulisi olla merkityksellinen ja tukea organisaation tai yksilön laajempia päämääriä ja strategioita.

– Time-bound (Aikarajoitettu): Tavoitteelle tulisi asettaa selkeä aikaraja, joka määrittelee, milloin tavoitteen tulisi olla saavutettu.

SMART-tavoitteen asettelu auttaa varmistamaan, että tavoitteet ovat selkeitä, toteutettavissa olevia ja edistävät organisaation tai yksilön menestystä.

1. Specific (Tarkka): Vaihtaa nykyinen sosiaali- ja terveysministeri pätevämpään henkilöön, joka kykenee tehokkaasti hoitamaan ministerin tehtävät ja johtamaan sosiaali- ja terveysalan kehitystä.

2. Measurable (Mitatavissa): Ministerinvaihtoprosessi aloitetaan ja päätetään vuoden loppuun mennessä, ja se toteutetaan selkeiden vaiheiden kautta, kuten hakijoiden kartoittaminen, haastattelut ja valinta.

3. Achievable (Toteuttamiskelpoinen): Ministerinvaihto toteutetaan olemassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti sekä hallituksen ja eduskunnan hyväksynnällä.

4. Relevant (Relevantti): Vaihtamalla nykyinen sosiaali- ja terveysministeri pätevämpään henkilöön varmistetaan, että ministeriöllä on johtaja, joka pystyy tehokkaasti edistämään terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kehittämistä sekä vastaamaan kansalaisten tarpeisiin.

5. Time-bound (Aikarajoitettu): Ministerinvaihtoprosessi on tavoitteena saada päätökseen vuoden loppuun mennessä, jotta uusi ministeri voi aloittaa tehtävässä ja osallistua sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen mahdollisimman pian.

On vaadittava parempaa! Milloin? Nyt!

Onkin korkea aika herätä ja vaatia vastuullista (8) johtajuutta maamme tulevaisuuden (9) turvaamiseksi. Meidän on oltava äänekkäitä (kansalaisaloite.fi) ja vaativia siinä, että nykyinen ministeri vaihdetaan pätevämpään (10)  ja toimivampaan henkilöön. Me emme voi sallia enää yhtäkään päivää, jolloin heikko ja kyvytön johto sysää maamme tärkeimmät asiat sivuun.

Nyt on aika toimia.  Meidän on vaadittava ja taisteltava paremman huomisen puolesta. Sosiaali- ja terveysministerin vaihtaminen on vasta alkua, mutta se on askel kohti parempaa tulevaisuutta (11,12,13,14,15,16,17), jossa jokaisella kansalaisella on oikeus arvokkaaseen ja laadukkaaseen elämään. 

Tarve muuttaa nyt tehtävää politiikkaa on kohdattava silmästä silmään (18)!

Lähteet:

 1. https://yle.fi/a/74-20084318
 2. https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/6711005
 3. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hs-ministeri-juuso-yllattyi-sosiaalihuollon-leikkauksista-oppositio-alahti/8922476#gs.8a30wd
 4. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/myrkytyksia-psykoottista-kaytosta-hadanalaisia-ihmisia-vessoissa-ja-rappukaytavissa-tama-voi-olla-sote-jarjestojen-jattileikkausten-seuraus/8921034#gs.8a2xz1
 5. https://www.is.fi/politiikka/art-2000010359253.html
 6. https://yle.fi/a/74-20082937
 7. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallituksen-asettama-saastotavoite-on-liikaa-hyvinvointialueille-sote-pomo-pelkaa-90-luvun-virheiden-toistuvan/8916740#gs.7c6zdz
 8. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ministeriot-pimittivat-jalleen-leikkausehdotuksensa-professori-kritisoi/8917170#gs.7c5iiu
 9. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomea-lahestyy-syopatsunami-kustannukset-nousevat-63-jos-mitaan-ei-tehda/747e0bf0-85cd-4bdf-b9f8-09b3b642c8c6
 10. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010368668.html
 11. https://x.com/flowtiina/status/1781555867625652593
 12. https://x.com/PeltolanMikko/status/1781588532303204814 
 13. https://x.com/MikaelFogelholm/status/1781542975098519722
 14. https://x.com/Nakkalajarvi/status/1781603619600531564
 15. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000010317176.html
 16. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010312006.html
 17. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5302aa25-563c-4e01-b6ed-6e753becc5dd
 18. https://www.is.fi/politiikka/art-2000010345530.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu