Maailman seksittömin ammatti

Asianajaja oli tavannut kantelijan vapaa-ajallaan ravintolassa. Kantelija moitti asianajajaa siitä, että asianajaja oli ehdottanut kantelijalle oraaliseksiä ja ojentanut käyntikorttinsa, josta oli ilmennyt miehen olevan asianajaja.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli epäasiallisella tavalla käyttänyt asemaansa asianajajana hyväkseen ehdottaessaan kantelijalle seksuaalista kanssakäymistä. Valvontalautakunta totesi, että vaikka asianajajan teko ei ollut tapahtunut asianajotoiminnan piirissä vaan vapaa-ajalla, oli asianajajan menettely ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa ja vähentämään luottamusta asianajajakuntaan. Asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti (Lähde: Valvontalautakunnan julkinen ratkaisuseloste valvonta-asiassa dnro 00119, täysistuntoratkaisu 22.3.2019).

Mitä on ”aseman epäasiallinen hyväksikäyttäminen” seksuaalisissa tilanteissa? Normaalisti sen on ajateltu liittyvän esimerkiksi opettaja-oppilas -, lääkäri-potilas – tai esimies-alais -suhteisiin. Mutta nyt on aseman hyväksikäyttöä sekin, että pariutumismarkkinoilla ilmaisee olevansa asianajaja. Olisiko ammatti syytä jättää kertomatta? Jos asianajaja valehtelisi ammattinsa, ja jäisi kiinni – se vasta vähentäisi luottamusta asianajajakuntaan.

Ratkaisuselosteen sanamuodoista voi päätellä, että asianajajan tilannetta ei olisi parantanut sekään, että olisi ehdottanut vain tavallista seksuaalista kanssakäymistä, ilman lisämääreitä. Nykyisinä yliseksualisoituina aikoina tuntuukin kaukaa haetulta, että oraaliseksi olisi erityisen kohauttavaa, saati paheksuttavaa.

Lopputulokseksi siis jää, että on yksinkertaisesti sopimatonta ilmaista olevansa asianajaja, jos on aikeissa ehdottaa seksuaalista kanssakäymistä. Taustalla lienee oletus, että ammatin mainitseminen ns. raivaisi esteitä. Näin naisena liika kouluttautuminen on kuitenkin lähinnä ollut omiaan karkottamaan potentiaalisia kumppaneita. Oliko tosiasiassa osa asian paheksuttavuutta siinä, että asianajajamies teki ehdotuksen?

Toisaalta tässä ajassa meille korostetaan, että miehen tulee varmistaa toisen suostumus seksiin, eikä sitä saa vain olettaa olevan. Miten siis asianajajan tulisi varmistaa suostumus, jos haluaisi etsiä ravintolasta seksiseuraa? Jos ehdottaa sofistikoituneesti siirtymistä viinilasilliselle omaan tai toisen kotiin, onko suostumus silloin riittävän hyvin varmistettu? Entä jos toinen oikeasti kuvittelikin lähtevänsä pelkälle viinilasilliselle?

Vai onko ratkaisu ymmärrettävä niin, että kunniallinen asianajajamies ei ylipäätänsä tee ravintolassa ehdotuksia seksuaalisesta kanssakäymisestä, jos on pienikin riski kielteisestä vastauksesta.

Mutta onhan muissakin ammateissa varjopuolensa.

+3
LauraKorpinen
Perussuomalaiset Helsinki

Asianajaja, varatuomari, yrittäjä

Helsingin kaupunginvaltuutettu (PS)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu