Ole kuin kotonasi

Miksi kotoutuminen epäonnistuu?

Kun kysymme näin, ihmettelemme tosiasiassa sitä, miksi maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Onko kuitenkaan ihme, jos eivät sopeudu, kun emme edistä sopeutumista.

Edistämme kotoutumista.

Eikö kotoutuminen tarkoita sopeutumista Suomeen? Ei tarkoita. Kotoutumisella ei tarkoiteta pyrkimystä siihen, että maahanmuuttaja sopeutuisi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen”.

Eli kotoutumisella tarkoitetaan tietojen ja taitojen antamisen lisäksi maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen tukemista. Kotoutumisella ei ylipäätänsä tarkoiteta maahanmuuttajan aktiivista omaa toimintaa, vaan kotoutumisessa maahanmuuttaja on antamisen ja tukemisen kohde, ja tukeminen kohdistuu hänen oman kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämiseen.

Voimmekin todeta, että itse asiassa maahanmuuttajat ovat kotoutuneet varsin hyvin, kun huomioimme sen, mitä kotoutumisella virallisesti tarkoitamme.

Nykyinen laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) on ollut voimassa 1.9.2011 lukien. Sitä ennen, vuodesta 1999, oli voimassa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999). Siinäkään laissa kotoutumisella ei tarkoitettu sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan vaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen”.

Emme siis yli kahteenkymmeneen vuoteen ole edellyttäneet kotoutumiselta sitä, että se tarkoittaisi sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Laki on taas muuttumassa. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (681/2023) tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Onko valoa nyt näköpiirissä?

Valitettavasti tulevassakaan laissa kotoutuminen ei tarkoita sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä prosessia, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa sekä osallisuus työ- ja elinkeinoelämässä, koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai muussa yhteiskunnan toiminnassa syvenee ja monipuolistuu.”

Oletan, että mediassa jatkossakin kysytään, miksi kotoutuminen ”ei onnistu”. Silloin Sinä, lukijani, tiedät syyn, miksi.

 

LauraKorpinen
Perussuomalaiset Helsinki

Asianajaja, varatuomari, yrittäjä

Helsingin kaupunginvaltuutettu (PS)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu