Santa Marin: Hyvää joulua duunarit

Nyt ovat maailmankirjat sekaisin. Työväenpuolueen ministerit Sanna Marin (sd) ja Krista Kiuru (sd) antavat sote-työntekijöille kylmää kyytiä ”pakkorokotuslaki”-ehdotuksellaan. Marinin vasemmistohallitus lanseeraa hallituksen esityksellään HE 230/2021 vp puolitoistavuotta raataneille sote-alan työntekijöille ”kiitoksena” työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta -sanktion, ja luovat muutoinkin mullistavaa uutta työoikeutta, vieläpä tartuntatautilaissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_230+2021.aspx

Työsopimuksen ehtoja käsittelevässä yleislaissa, työsopimuslaissa (55/2001), työnantajan mahdollisuudet päättää työsuhde tai lomauttaa työntekijä ovat perinteisesti olleet niukat ja tarkkaan säännellyt, työntekijän eduksi. Rokotteen puuttumisesta aiheutuva palkanmaksun keskeytyminen olisi voitu konstruoida erillispykälillä lomautuksena tuotannollis-taloudellisista syistä (työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat vähentyneet), ja mahdollistaa työntekijän oikeus työttömyysturvaan.

Mutta ei, nyt on kovat piipussa. Palkanmaksun keskeytystä ei toteutettu siten, että koronan kanssa hikoilleiden sote-työntekijöiden oikeus työttömyysturvaan säilyisi.

Onko tämä ollut vahinko? Valitettavasti ei. Hallituksen esityksessä asia on nimenomaisesti todettu: työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysturvalain (1290/2002) tarkoittamiin korvauksiin. Kaikkensa antaneita sote-työntekijöitä halutaan viedä kölin ali maksimaalisesti. Vasemmistohallitus haluaa kirjaimellisesti duunarin astuvan santaan.

Joulun hengessä hallituksen esityksessä on kuitenkin armopalana kerrottu, että ilman palkkaa jäävillä työntekijöillä on oikeus toimeentulotukeen. Toki vain viimesijaisena, ja vain siltä osin kuin on välttämätöntä.

Lopuksi voimme hengähtää helpotuksesta, kun vasemmistohallituksen esityksessä todetaan, että sääntely on tältäkin osin oikeassa suhteessa sen tavoitteisiin nähden.

LauraKorpinen
Perussuomalaiset Helsinki

Asianajaja, varatuomari, yrittäjä

Helsingin kaupunginvaltuutettu (PS)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu